Gratis tidning från Läs & hör

Nu kan du hämta ditt eget exemplar av Sommartidningen från Läs & hör daglig verksamhet. Den finns på några av våra bibliotek.

Vintertidningen, hösttidningen, vårtidningen och sommartidningen från Läs och hör. Bild: Minabibliotek

Sommartidningen är gjord av Läs & hör.
Det kommer fyra olika tidningar per år.
Tidningarna följer årstiderna och innehållet handlar ofta om den aktuella årstiden.
De som har daglig verksamhet på Läs & hör bestämmer innehållet och har mycket roligt när de gör tidningarna.

Om Läs & hör daglig verksamhet

Läs & hör är en daglig verksamhet inom Umeå kommun.
Läs & hör är för vuxna personer med olika normbrytande funktionsvariationer.
Läs & hör har tre profilområden: media, kultur och rörelse i olika former.

Hämta tidningen på biblioteket

Sommartidningen och andra tidningar från Läs & hör finns på de här biblioteken:

  • Ersbodabiblioteket
  • Grubbebiblioteket
  • Tegsbiblioteket
  • Ålidhemsbiblioteket
  • Umeå stadsbibliotek

Vintertidningen, hösttidningen, vårtidningen och sommartidningen från Läs och hör. Bild: Minabibliotek

Här hittar du biblioteken

  1. Alla bibliotek

    Biblioteken, kontakt, öppettider, adresser och annan användbar information.