Försäljning av gallrade böcker på Ersbodabiblioteket

Försäljningen sker mellan 18-23 juni.

Böcker Pixabay

Ämnesord

den 16 juni 2022