Ändrade turer för Bokbussen

Umeå växer. Detta gäller även Bokbussens upptagningsområde. För att möta denna utveckling har Bokbussen fått ett nytt körschema från och med hösten 2017 .

Bokbussen
Foto: Stina Lundkvist
Umeå växer. Inte bara själva staden, utan också de områden som har längre till biblioteket. Många byskolor har fått fler elever, så för att möta denna utveckling har Bokbussen behövt göra vissa förändringar i körschemat.

Från och med hösten 2017 har vi normalt fem veckors intervaller mellan turerna, istället för som tidigare fyra veckor. Det betyder att vi besöker varje hållplats var femte vecka, istället för var fjärde vecka.

Längre stopp och fler hållplatser

Tack vare detta kan vi stanna längre vid flera av våra skolor och fler förskolor får egna tider separat från skolan.

Vi har också kunnat utöka antalet hållplatser på kvällstid. Nya hållplatser har blivit verklighet i Täfteå, Tavleliden, Håkmark, Rödånäs, Blomdal, Ansmark, Stöcksjö, Södra Röbäck, Djäkneböle och Skravelsjö.

Har ni frågor, funderingar eller synpunkter – kontakta oss gärna på något av telefonnumren 090-16 33 32, 070-216 26 98 eller på mejladressen bokbussen@umea.se.

Målgrupp:

Taggar:

den 12 maj 2017