Vävning genom historien

Utställning

Datum

24 maj tisdag
18 augusti torsdag
2022-05-24 till 2022-08-18.

Hörnefors vävförening ställer ut på biblioteket.

Vävföreningen i Hörnefors visar upp alster och vävtekniker från olika årtionden. 

Utställningen öppnas med mingel 24/5 kl 18.30. Välkommen!