Tillvaron som klot – berättelser ur konstarkivet

©TorstenRenqvist/Bildupphovsrätt2021 Utställning

Datum

30 mars tisdag
26 september söndag
2021-03-30 till 2021-09-26.
Plats Umeå konsthall, plan 3 Umeå stadsbibliotek

Se exempel på konstverk ur Umeå kommuns samling. Vi visar verk från 1940-talet fram till 2000-talet, som representerar den bredd och variation som finns i samlingen.

Vilka slags konstverk finns i kommunens samling och vad berättar de? Vilka konstnärer har skapat verken och från vilken tid? I utställningen får du se exempel på konstverk som visar samlingens bredd och variation.

Verken är utvalda från konstarkivet och är skapade från 1940-talet fram till 2000-talet. Vi har främst valt verk från tongivande konstnärer som också har inspirerat nya generationer. Olika tekniker, material och uttryck samsas i rummet. Målningar och grafik möter skulpturer och objekt som tillfälligt har flyttat in i Umeå konsthall.

Tillvaron som klot är en textrad ur Torsten Renqvists serie med etsningar från 1959. Ett resultat av ett samarbete mellan Renqvist och Stig ”Slas” Claesson. Konstverket är deras egen version av skapelseberättelsen. Det cirkulära flödet i tillvaron har kanske också något att säga oss om det konstnärliga skapandet. Hur konstnärer inspirerar varandra, en idé föder en annan och hur uttryck från olika tidsepoker har en förmåga att komma tillbaka, om än i en ny spirande form.

Utställningen är producerad av Umeå konsthall.

Den gemensamma konsten

Under 2021 kommer Umeå konsthall att lyfta den offentliga konsten i utställningar och program. Konsten som vi alltså möter i vår vardag; kanske på skolan, på jobbet eller ute på stan. I vår gemensamma konstsamling som Umeå kommun har ingår idag över 11 000 verk.

Ämnesord