Points of view

AROS Utställning

Utställningen är över

01 juni onsdag 2022
15 augusti måndag 2022
2022-06-01 till 2022-08-15.

Välkommen att se en fotoutställning på Grubbebiblioteket 1 juni-15 augusti! Utställningen är skapad av deltagare i den kommunala verksamheten AROS.

Aros är en sysselsättning inom funktionshinderomsorgen som vänder sig till personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). AROS står för Arbete Rehabilitering och Sysselsättning.

På Aros finns olika grupper som har olika arbetsuppgifter. I vår grupp jobbar vi med bland annat foto, film, livestreaming av föreläsningar eller andra event. Vi lägger också text på film och läser in ljudböcker. 

På Aros tränas förmågor för att klara arbetslivets basala krav och bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det kan till exempel vara att komma i tid till sitt arbetspass, arbeta med olika uppgifter och att träna på att vistas i sociala sammanhang.

För vissa är det en väg ut till extern placering eller studier, för andra är det att ha en meningsfull sysselsättning, komma hemifrån och skapa relationer till sina arbetskamrater.

Arrangörer: Grubbebiblioteket, AROS och Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om AROS på Umeå kommuns hemsida.

Ämnesord