Marie Under 140 - En estnisk poesidrottning och hennes år som flykting i Sverige

Utställning

Utställningen är över

13 oktober fredag 2023
29 oktober söndag 2023
2023-10-13 till 2023-10-29.
Plats Kvinnohistoriskas foajé Umeå stadsbibliotek

Välkommen till Umeå stadsbibliotek, Kvinnohistoriskas foajé, plan 4 och utställningen om Marie Under. Den visas perioden 13-29 oktober.

Om Marie Under

Marie Under är en internationell sensation inom poesi som i 36 år bodde i exil i Sverige. Hon blev föreslagen till Nobelpriset i litteratur åtta gånger. Fyra av förslagen lämnades till Nobelkommittén av Hjalmar Hammarskjöld, svensk politiker och statsminister mellan åren 1914 och 1917.  Marie Under erhöll aldrig detta erkännande.  

Poeten var tvungen att lämna sitt hemland år 1944 och kom till Sverige som båtflykting för att komma undan Sovjetisk terror. Hon återvände aldrig till sitt hemland och i det sovjetiska Estland var Marie Unders dikter förbjudna under många år.  Utställningen har sitt huvudsakliga fokus i de 36 åren då Under bodde i Sverige.

Utställningen har blivit möjlig tack vare Sverigeesternas Riksförbund, Estlands nationalarkiv, Eslands ambassad i Stockholm och Marie Under och Artur Adson Minnesfond.