Titta i en krisberedskapslåda

Foto: pexels Utställning

Datum

25 september måndag
30 september lördag
2023-09-25 till 2023-09-30.

Kom och få tips på hur du kan stärka din egen hemberedskap.

Under krisberedskapsveckan har biblioteket en utställning av en krislåda. Kika i lådan och få tips! Vi ställer även fram böcker på temat.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Den genomförs alltid vecka 39.

Krislådan finns att se under bibliotekets öppettider.

Välkommen!

Ämnesord