Hej konsten!

Utställning

Datum

01 juni lördag
22 september söndag
2024-06-01 till 2024-09-22.
Plats Umeå konsthall, plan 3 Umeå stadsbibliotek

Ett urval från Umeå kommuns konstinköp under 10 år visas i Umeå konsthall 1 juni – 22 september 2024.

Redan på vägen hit mötte du troligen vår gemensamma konstsamling. Gick du över Rådhustorget passerade du Akrakas metoo-monument Listen!. Kanske upplevde du den gröna glansen av Lindstrands Grön Eld utanför centralstationen?

Mångfacetterad konstsamling

I denna jubileumsutställning kan du se ett axplock av inköpta konstverk till Umeå kommuns konstsamling gjorda under de senaste tio åren. Urvalet speglar en viktig del av konstverksamhetens uppdrag; att skapa en mångfacetterad konstsamling tillgänglig för alla som bor eller vistas i Umeå kommun. Här finns en bredd av olika tekniker, uttryck och konstnärskap. I allas konstsamling behövs alla sorters konst. Samlingen består idag av cirka 11 000 konstverk som är placerade utomhus och i olika kommunala verksamheter. Varje år köps det in nya verk av nutida yrkesverksamma konstnärer.

Konst i vår närmiljö möter oss i vardagen, oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut. Konst kan beröra och utmana oss på olika sätt. Den kan inspirera en person och reta en annan. Den har förmåga att skapa perspektiv, reflektion och starta samtal. Därav kommer idén om en offentligt finansierad konst. Konsten kan också skapa identitet och karaktär åt en plats och ibland bli ett landmärke. Att ge utrymme för konsten i de gemensamma rummen gör att den blir tillgänglig för fler. Välkommen att säga hej till konsten!

Väven 10 år

Jubileumsutställningen är en del av Umeå konsthalls och Vävens 10-årsfirande. Den är producerad av Umeå kommuns konstverksamhet.

Ämnesord