Färg & form i arkiven

Utställning

Datum

11 november lördag
10 december söndag
2023-11-11 till 2023-12-10.
Plats Öppen vägg plan 2 Umeå stadsbibliotek

Välkommen till Umeå stadsbibliotek, Öppen vägg, plan 2 och utställningen Färg & form i arkiven. Den visas perioden 11 november till 10 december.

I utställningen visas exempel ur några av Umeås arkiv, som innehåller allt från lantmannaskolans trädgårdsutbildning och stadens förändring till konst, textildesign och fotografi. Medverkande arkiv är Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå stadsarkiv, Umeå universitetsbiblioteks arkiv & specialsamlingar och Västerbottens museum.