Parafraser

Marianne Timsäter/åk 9 Obbolaskolan Utställning

Datum

03 maj måndag
31 maj måndag
2021-05-03 till 2021-05-31.

Elever i årskurs 9 på Obbolaskolan ställer ut parafraser på kända konstverk.

Årskurs 9 har under läsåret arbetat med konsthistoria. De har fått välja mellan olika konstverk och gjort en så kallad parafras, en omskrivning. De skulle i uppgiften lyfta en fråga, en tanke eller ett ämne som är aktuellt i vår tid och förmedla ett budskap med sina bilder. I denna utställning ser ni resultatet!

Utställningen pågår under maj. Välkomna!