Parafraser

Marianne Timsäter Utställning

Utställningen är över

09 maj måndag 2022
13 juni måndag 2022
2022-05-09 till 2022-06-13.

Elever i årskurs 9 på Obbolaskolan ställer ut parafraser på kända konstverk.

Årskurs 9 har under läsåret arbetat med konsthistoria. De har fått välja mellan olika konstverk och gjort en så kallad parafras, en omskrivning. De skulle i uppgiften lyfta en fråga, en tanke eller ett ämne som är aktuellt i vår tid och förmedla ett budskap med sina bilder. I denna utställning ser ni resultatet!

Utställningen pågår under maj. Välkomna!