Barn under Förintelsen

Forum för levande historia Utställning

Utställningen är över

26 januari fredag 2024
04 februari söndag 2024
2024-01-26 till 2024-02-04.

Med anledning av Förintelsens minnesdag visar Tegsbiblioteket utställningen Barn under Förintelsen.

Utställningen handlar om den nazityska regimens folkmord och förföljelser av judar och romer, med särskilt fokus på hur barnen utsattes. Barn som nazisterna ansåg utgjorde ett hot mot framtiden
och därför inte fick leva.

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Läs mer om Förintelsens minnesdag på Forum för levande historia.

Foto från Forum för levande historia.