Återbruk

Kia Jonsson Utställning

Datum

17 januari tisdag
19 februari söndag
2023-01-17 till 2023-02-19.
Plats Öppen vägg plan 2 Umeå stadsbibliotek

Välkommen till Umeå stadsbibliotek, Öppen vägg, plan 2 och Kia Jonssons utställning. Den visas perioden 17 januari till 19 februari.

Återbruk är när man tar vara på förbrukat material och gör något nytt av det.  Det handlar om att se möjligheterna och värdet i materialet. Och om att använda sitt hantverkskunnande ihop med sin fantasi. Att ta tillvara och göra nytt är att ta ansvar och visa kärlek till varandra och jordens resurser.