Hållbar energi – du frågar, vi svarar

Arrangemang
Kostnad: Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024, eller robbib@robertsfors.se.

Energi- och klimatrådgivningen tar upp det du tycker är viktigt för dig.

Kvällen inleds med ett kort föredrag om hur vi bör tänka långsiktigt hållbart.

Skicka gärna in dina frågor i god tid till: Marcel Berkelder, marcel@exergi.net

Samarr. med kommunens Energi – och klimatrådgivning.

Bild: Wikimedia commons