Tillgänglighet

Information om tillgänglighet på Hörneforsbiblioteket.

  • Hiss finns 
  • Hörslinga är installerad i lånedisk och referensrum
  • Handikapptoalett finns
  • Dörröppnare finns