Mer för fler

Känslor, övning och förståelse för symboler är viktiga för att hitta en väg in i IT-gemenskapen. För att stärka våra besökares digitala självkänsla har vi på Umeås folkbibliotek jobbat med tjänstedesign i projektet "Mer för fler".

Skam och andra känslor är nära sammankopplade med att känna sig digitalt utanför. För att lära oss och bli modigare behöver vi människor få en chans att öva och göra fel. Det är två av de viktigaste insikterna som vi, Umeåbibliotekens representanter i satsningen "Mer för fler", har fått. Vi såg även hur viktigt språk, förståelse av symboler och begrepp var.

Vägen till kunskap ska kantas av guld

För att ta steget och komma igång eller bli bättre på att hantera teknik behövs också ofta tjänster som faktiskt hjälper eller sätter guldkant på vardagen. Vår frågeställning blev: ”Hur kan vi på ett roligt och inspirerande vis stärka personers digitala självkänsla?”.

Insikterna är resultatet av bland annat intervjuer med människor som anser sig vara digitalt utanför. Genom flera workshops hjälptes besökare och våra medarbetare åt att ta fram olika idéer kring tjänster att utveckla. Några av dessa blev till prototypen som deltagare sedan fick tycka till om. 

Bakgrund och metod

Representanter från biblioteken i Umeå deltog under 2018 i satsningen "Mer för fler" tillsammans med andra kommuner. Vårt arbetsområde handlade om att utveckla bibliotekens arbete med Digital delaktighet. 

Som avsändare står SKL, Svensk biblioteksförening samt Kulturskolerådet. Målet för projektet är att nå fler människor med bibliotekens verksamhet. Vi fick utbildning inom hur tjänstedesign kan användas som arbetsmetod för att bättre förstå användarnas behov och för att involvera dem i utformningen av nya tjänster.

Teknikjakten

En prototyp som utvecklades under Mer för fler var Teknikjakten. Den har sedan anpassats vidare i flera versioner, riktade till olika målgrupper. 

Teknikjakten – för personer som upplever ett digitalt utanförskap
Testa tekniska hjälpmedel på ett roligt sätt tillsammans med andra.

Språkjakten – för personer med annat modersmål än svenska
Träna svenska och testa tekniska hjälpmedel på ett roligt sätt tillsammans med andra.

Antagningsprov för superhjältar 
Jakten på Kapten Klurigs skatt
Träna problemlösning och datalogiskt tänkande. Målgrupp 8 år och uppåt.

På Digiteket.se hittar du en artikel som handlar om arbetet bakom Teknikjakten.Vill du skapa en egen teknikjakt?

Här finns mallen för Teknikjakten. Här kan du själv skapa egna jakter eller anpassa de som redan finns.  

Länk till hela spellistan med videoinstruktioner på Youtube.

På Digiteket.se finns instruktionerna i textform.

Här berättar vi mer om tankarna som ledde fram till Teknikjakten.

Kontakta oss gärna

Johan Sundlöf
Biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten
Mejl: johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-3575746

Jon Fällström
IKT-pedagog, Umeå stadsbibliotek
Mejl: jon.fallstrom@umea.se
Telefon: 090-163461, 070-2593621