Låneregler

Här finns de låneregler som gäller för våra bibliotek. Du hittar även länkar till låneregler på olika språk.

På alla folkbibliotek i Umeåregionen, det vill säga i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner kan du låna utan avgift.

Bibliotekskort

För att låna behövs ett bibliotekskort. Det får du genom att visa giltig legitimation. Du kan få ett bibliotekskort även om du saknar legitimation, svenskt personnummer eller en fast adress. Då gäller ditt kort i tre månader.

Barn kan få bibliotekskort från och med det år de fyller sex år. Barn som är yngre än 16 år behöver ha vårdnadshavares godkännande.

När du skaffar ett bibliotekskort accepterar du att följa bibliotekens låneregler. Kortet gäller på alla folkbibliotek i Umeåregionen.

Om du har ett bibliotekskort kan du också boka datorer och grupprum, använda databaser och låna e-böcker.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. Du ansvarar för att böcker och annat material som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. I annat fall kan du få betala en avgift.

Om du tappar ditt kort ska du spärra det så snart som möjligt. Det kan du göra genom att ringa ditt bibliotek eller på vår webbplats Minabibliotek.se. Du kan få ett nytt kort mot en avgift.

Vårdnadshavare ansvarar för barns lån.

Om du lämnar din e-postadress kan du få förvarningar när lånetiden håller på att gå ut, påminnelser om försenade böcker och aviseringar om att reserverade böcker finns att hämta. Aviseringar går också att få via SMS.

Åldersgränser

Du måste ha fyllt 15 år för att få låna filmer och tv-spel. Vissa spel måste du ha fyllt 16 år eller 18 år för att få låna.

Pin-kod

Du väljer själv en fyrsiffrig kod som kopplas till kortet.

Du behöver pin-koden när du lånar. Du behöver också koden för att logga in på Minabibliotek.se.
På vissa bibliotek behövs koden för att komma åt andra resurser som trådlöst internet, datorer och grupprum.

Omlån

Du kan göra omlån på Minabibliotek.se, på biblioteken eller per telefon. Lånar du om efter att lånetiden har gått ut får du betala förseningsavgift.

Du kan göra upp till fem omlån per volym. Film och musik kan du låna om en gång. Tv-spel går inte att låna om. 

Material som det är kö på eller som har kort lånetid kan du inte låna om.

Återlämning

Du kan lämna det du har lånat på alla folkbibliotek i Umeåregionen.

Reservation

Du kan reservera en bok som är utlånad eller som finns inne på något av Umeåregionens bibliotek. Du väljer själv på vilket bibliotek du vill hämta den.

Avgifter och andra kostnader

Biblioteken tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som lämnas tillbaka för sent.

Förseningsavgift betalar du från och med den dag du fyller 18 år. Betala gärna avgiften när du lämnar tillbaka det som är försenat. Om du inte betalar ligger avgiften kvar.

Ingen förseningsavgift betalas för lån av barn- och ungdomsböcker, Boken kommer-lån, lån av talböcker, lån via lantbrevbärare och lån i biblioteksbussen.

Förseningsavgiften är tre kronor per volym och dag. Lämnar du igen det du har lånat dagen efter förfallodatum slipper du förseningsavgift. 

Högsta avgift är 200 kronor per volym.

Högsta avgift per återlämningstillfälle är 200 kronor.

Om den sammanlagda avgiften är 50 kronor eller mer, spärras ditt bibliotekskort tills avgiften är betalad. Beloppet kan komma att faktureras i efterhand.

Om materialet inte återlämnas skickas en räkning.

Räkningar till dig som är under 18 år skickas till vårdnadshavare.

Borttappat och skadat material ersätts enligt värdering, samt med 50 kronor i administrativ avgift per faktura.

Även om materialet återlämnas efter att en räkning har skickats ut ska den administrativa avgiften och eventuell förseningsavgift betalas.

Att ersätta ett bibliotekskort för vuxna kostar 20 kronor och för barn 10 kronor.

Att låna fjärrlån från Sverige och andra länder i Norden är kostnadsfritt. Fjärrlån från länder utanför Norden kostar 200 kronor per volym.

Dina uppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer information

  1. Personuppgifter

    Information om hur biblioteken behandlar dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor.

PDF för utskrift

Låneregler på andra språk

På andra språk

Läs mer

  1. Låna

    Läs om hur du lånar en bok, lånar om, ställer dig i kö och vilka regler som gäller när du gör allt detta.

  2. Vanliga frågor

    Här har vi listat frågor som vi ofta får eller som vi tror att många undrar över.