Konst

Mitt på plan 3 i Umeå stadsbibliotek finns konstlitteraturen.

Här finns konsthistoria, grafik, om museer och utställningshallar. Litteratur om arkitektur, fotokonst och en stor samling biografier över konstnärer och fotografer.

Konstlitteraturen finns i direkt anslutning till Umeå konsthall och kommunens konstenhets övriga lokaler. Då dessa är helt omringade av biblioteket var det självklart att konstlitteraturen skulle placeras här. Närheten gör det lätt att exponera böcker relaterade till pågående utställningar och möjligt att kunna hålla arrangemang och visningar tillsammans med konstens personal.

Söker du medier som rör eget skapade, exempelvis om hur du tecknar eller målar i olja, finns placerade på avdelningen Gör-det-själv på plan 2.

Här hittar du avdelning Konst

Har du frågor gällande bibliotekets konstavdelning kontakta Anette Lindström

Här kan du lämna inköpsförslag

Läs mer om Umeå kommuns konstverksamhet.