Hbtq-diplomerade bibliotek

Folkbiblioteken i Umeåregionen är alla hbtq-diplomerade verksamheter.

Logga för Hbtq-diplomerad verksamhet i Västerbotten
Det ingår i bibliotekets demokratifrämjande uppdrag att arbeta för allas lika värde och rättigheter samt att motverka fördomar och diskriminering. Arbetet är ständigt pågående och vi som arbetar på biblioteken strävar aktivt för att bli bättre. 

Kunskap och långsiktigt arbete

Sedan Nordmaling fick sitt diplom 2023 är alla våra bibliotek med. Det innebär att alla medarbetare har fått kunskap om frågor som rör hbtq, normer och jämlikhet. Det pågår också ett strukturerat och långsiktigt arbete med dessa frågor. 

Målet är att besökare och personal ska känna sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund. 

Vi som arbetar på biblioteken vill bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle, ett samhälle där du kan vara den du är. Bibliotek är till för alla och du ska känna dig inkluderad, trygg och respekterad i ditt möte med verksamheten. 

Diplomeringen har genomförts av Region Västerbotten.

Läs mer

  1. Regnbågsbiblioteket

    Innehåll

    Regnbågsbiblioteket är ett koncept som innehåller Regnbågshylla, tips och artiklar här på webben, närvaro i sociala medier och programverksamhet med hbtq-perspektiv.

  2. Regnbågsbibliotekets HBTQ+ -tips

    Artikel Skrivet av: Tove Liliequist

    Här hittar du lästips för alla åldrar från Regnbågsbiblioteket. Se också bibliotekens arrangemang under Umeå Pride 2023.