"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning"

När läsningen minskar bland unga försvinner deras röst som vuxna. Johan Unenge, som var Sveriges första läsambassadör, betonar att språk är makt och att de som kan ge barn den makten är främst föräldrarna.

Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare. År 2011-2013 var han Sveriges första läsambassadör. Uppdraget för den som är läsambassadör är att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för barn och ungdomar. Johan Unenges  målsättning under sin tid som läsambassadör var att få så många vuxna som möjligt att engagera sig i ungas läsning.

Johan Unenge Foto: Ulrica Zwenger
Johan Unenge. Foto: Ulrica Zwenger/Bonnier Carlsen
– Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning. Läser du som ung ökar chansen att du som vuxen kan göra dig förstådd, men också att du kan förstå, tolka och reflektera kring vad som skrivs i massmedia och att du kan argumentera för din sak.

Många unga har dålig läsförståelse

Litteraturutredningen från 2012 redovisar att ungas läsförmåga har minskat under flera år. Alldeles för många barn och ungdomar har svårt att förstå och ta till sig texter. Det går också att se ett samband mellan datoranvändning och minskad läsförståelse.

Johan Unenge tror inte att dataspel är skadligt, däremot anser han att du som vuxen misstar dig om du tror att de kan ersätta allt det som läsning av böcker ger.

– Genom böcker får läsaren en chans att sätta sig i andras situation, bli nyfiken på sin omvärld och inte minst öka sin läsförståelse. Det gynnar alla ämnen i skolan, även matematik. Forskning visar att den gymnastik som hjärnan får genom bokläsning ökar prestationen.

Enbart skolan räcker inte

Två skolelever
Ill: photos.com
– Alla kommer i kontakt med böcker via skolan. Skollagen säger att alla skolor måste ha ett bibliotek, men den efterlevs i många fall bara till ett minimum. Bokläsning skulle kunna blandas in i all undervisning på ett mycket mer medvetet sätt och göra all undervisning mer lustfylld, säger Johan Unenge.

Han betonar också att föräldrar som inser värdet av att barnen läser, inte blint ska lita på att skolan gör det jobbet åt dem. Med samma självklarhet som de flesta kör sina barn till idrottsträning borde man träna läsning på motsvarande sätt.

Johan Unenges tio tips till föräldrar

– Vi är många föräldrar som går med en gnagande känsla av att våra barn borde läsa lite fler böcker. Men hur ska det gå till? Prova något av nedanstående, eller prova alltihop. Lycka till, hälsar författaren Johan Unenge.

  1. Läs högt för barnen i sängen. Man blir aldrig för gammal för högläsning.
  2. Läs själv, det kan smitta. Förebilder kan vara skillnaden.
  3. Ta reda på böcker om dina barns hobby. Det finns böcker om allt!
  4. Faktaböcker är också böcker. Glöms lätt bort. Här brukar killarna haka på.
  5. Serier är också läsning. Äntligen börjar det bli accepterat.
  6. Skriv med era barn. Köp ett tomt häfte på semestern. Skriv om en dag var.
  7. Skaffa ljudböcker till bilen. Lika effektivt som tystläsning. All forskning är överens om detta.
  8. Hur ofta är ni på biblioteket? Gör en upptäcktsfärd dit och upptäck något för alla.
  9. Inse att de inte kommer sluta spela dataspel. Det är helt enkelt för kul.
  10. Tunna böcker är mindre avskräckande. Biblioteken har ofta en hel avdelning med lättläst.

Bakgrund

Läsambassadören är ett projekt som drivs av Kulturrådet. Liknande verksamheter finns i USA, Storbritannien och Irland. Läsambassadören, som utses för en tvåårsperiod, ska delta i olika offentliga sammanhang för att prata om läsning och litteratur för unga. I uppdraget ingår även att diskutera och debattera frågor om unga läsning, läslust och litteratur.
Läs mer på Läsambassadörens webbsida.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Åsa Zetterström den 15 september 2016