Vill öka förståelsen för psykiska funktionshinder

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är en av arrangörerna till Psykeveckan i Västerbotten. Centrumet strävar efter att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ska få mer inflytande i samhället och att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos allmänheten.

Händer utsträckta mot varandra
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum firar tioårsjubileum år 2008. De arbetar enligt hemsidan för "en mix av normaliseringsideologi, samhällsbaserat arbete-teknologi, handikapperspektiv och tvärvetenskap". Maine Lundberg anser att centrumets viktigaste uppgift är att personer med psykiska funktionshinder ska få det bättre i samhället.

Vill nå ut till allmänheten

– Det vi kan bidra med är kunskapsproduktion och kunskapsförmedling för att personer med psykiska funktionshinder ska få bra vård, stöd och rehabilitering. Oftast riktar sig kunskapsförmedlingen mot personalgrupper som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade personer, men just Psykeveckan är ett försök att nå ut till allmänheten. En ökad kunskap hos allmänheten hoppas vi skall minska fördomar och leda till ökad förståelse.
 
Vad innebär normaliseringsideologi?
– Att personer med psykiskt funktionshinder skall kunna leva som andra och vara delaktiga i samhällslivet när det gäller boende, sociala relationer, arbete, sysselsättning, med mera.
 
Hur jobbar ni med brukarinflytande och samverkan?
– Vi strävar efter att egenerfarna finns med på olika sätt i vår verksamhet. Det sker på olika nivåer. De kan vara rådgivande eller perspektivgivare i olika sammanhang eller på beslutandenivå som i vår styrgrupp. I våra utbildningar strävar vi efter att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa skall medverka som kunskapsförmedlare.
 
Hur önskar du att er verksamhet ska fortsätta utvecklas?
– Ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan skulle vara en bra utveckling eftersom arbete och sysselsättning ofta förs fram av de egenerfarna som viktigt för att känna sig delaktig i samhället.
 
Text: Ingalill Stenmark, Umeå stadsbibliotek
Foto: Francesco Ridolfi/Photos.com

Psykeveckan 2008

Skrivet av: Ingalill Stenmark

Psykeveckan är en årligen återkommande temavecka i Västerbotten kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Ibland kan böcker trösta i svåra stunder.

Psykeveckan 2012

Skrivet av: Anna Östman

I Västerbotten ordnas varje år Psykeveckan av en rad olika arrangörer. Till Umeå stadsbibliotek kom det här året författaren Anna Lytsy och här på Minabibliotek har vi samlat relaterade artiklar och boktips.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Ingalill Stenmark den 21 oktober 2008