Världens kortaste diktform I

Haikun är en reglerad diktform som tack vare sina få ord och begränsade rader lämnar mycket öppet för tolkning. Kanske beror dess popularitet på just detta.

Japansk filosof tittar på fjärilar
Jag avundas dom
som inte tänker "Livet är kort!"
när blixten slår ned.

Mycket kortare än så här kan en dikt inte bli. Den skrevs på 1600-talet av haikumästaren Matsuo Basho, och den ingår i det lilla urval som Rolf Aggestam tolkat i Det väderbitna benranglet.

Haikun har kallats den ultimata minimalistiska dikten. Fåordig men mångbottnad. En japansk versform bestående av 17 stavelser med rötter i en kedjediktform från vilken den första versen kom att frigöras och bli en egen genre.

Ytligt sett är den snabbläst, men så koncentrerad till form och mättad till innehåll att den många gånger kräver både omläsning och eftertanke för att öppna sig. En text att återvända till och meditera över.

Kanske är det just haikuns sätt att antyda med ett par penseldrag och sedan lämna resten åt läsaren att fylla i som fångar oss. Den tvådelade formen med en årstidsmarkör och en avslutande oväntad knorr ger karaktär åt dikten.

Variationer och historik

Haikuns historia, regler och termer finns introduktion till i Japansk haiku, världens kortaste diktform av Lars
Löv vid vattnet foto:Anders Olofsson
Vargö
. Den innehåller även ett urval av de klassiska mästarnas och 1900-talets japanska haikupoeters dikter. Här inser man att haiku blivit ett så vitt begrepp att en definition inte kan samla alla variationer och att den finns i alla tänkbara former och på alla tänkbara språk.

Fyra haiku-diktare från olika tider betraktas som de stora namnen.

Matsuo Basho (1644-94), har blivit en sinnebild för den kringvandrande fattige poeten. Han som inte kan motstå frestelsen att ge sig hän åt de så kallade vilda verserna, utan ger sig ut på vägarna för att uppleva och dikta. Att det inte alla gånger rörde sig om rena lustvandringar förstår man av följande rader ur En färd i det inre av landet:

Lopporna, lössen,
hästen som står och pissar
vid min huvudgärd.

Själv lär han ha sagt att det inte finns något ämne som inte lämpar sig för haiku. Allt har sin plats i hans diktning och det lilla avspeglas i det stora. Basho blev snabbt berömd och vid sin död sägs han ha haft över tvåtusen elever av vilka några snabbt kom i gräl om vem som var den rättmätige arvtagaren.

Dikter födda ur lidande

Japansk port med tak
Hos Yosa Buson (1716-83), som också var en betydande tuschkonstnär, ligger vemodet och tanken på alltings förgänglighet som en basstämma i texten:

Ju ensammare man blir
desto mer träder månen fram
som en vän

Kobayashi Issa (1763-1827) är den ende av de fyra som ägnats en egen levnadsskildring på svenska. Författaren och översättaren Per Erik Wahlund skrev på 1970-talet boken Lövfällning. En unik skildring av en poet som beskrivs som ”en smärtans, vemodets och förgängelsekänslans diktare”. Och visst hade Issa anledning att känna både smärta och vemod. Motgångar och olyckor drabbade honom genom livet. Efter en kringflackande tillvaro förlorade han sin familj, började ett nytt men sämre äktenskap och blev alltmer sjuklig.

Ingenting äger
jag – bara min sinnesfrid
och kvällens svalka

När han hunnit gifta om sig en tredje gång drabbades han åter av oturen. Hans gård brann ned och han förlorade nästan allt han hade. Hans avskedsdikt till livet andas trots alla motgångar och prövningar vare sig bitterhet eller sorg:

Tacka, mitt hjärta:
även snön på sängtäcket
kommer från Himlen.

Illustration av en pagod i skog vid vatten
Shiki Masaoka (1867-1902) var den mest produktive av de fyra. Han beräknas ha skrivit 16 000 treradsdikter under sitt korta liv. Han hade tänkt ägna det enbart åt studier men som kom att ta en annan riktning mot eget skrivande och litteraturkritik, såväl som akvarellmålning och kalligrafi.
I Japan brukar han kallas den moderna haikuns fader, en förnyare som arbetat mot förkonstling och stagnation.

På kyrkogården
är gravstenarna låga
men gräset frodigt

Ovan nämnda förnyelse och våra samtida haiku-diktare kan den intresserade läsa mer om i en kommande artikel.

Text: Hans Millgård, Stadsbiblioteket
Bild: Anders Olofsson, Photos.com


Följ den här länken så kan du gå i Bashos fotspår tillsammans med Howard Norman på National Geographic.

 1. Det väderbitna benranglet

  Undertitel: haiku
  Av: Bashō
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1974
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från övriga språk
  Finns som: Bok
 2. Haiku

  Undertitel: japansk miniatyrlyrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1959
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från övriga språk
  Finns som: Bok
 3. Livstecken

  Undertitel: nittio dikter av haiku-mästaren Issa i svensk omdiktning
  Av: Kobayashi, Issa
  Språk:
  Svenska Japanska
  Publiceringsår: 1981
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från övriga språk
  Finns som: Bok
 4. Lövfällning

  Undertitel: haiku-mästaren Issa i liv och dikt 1763-1827
  Av: Wahlund, Per Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 5. Månen i brunnens botten

  Undertitel: tolkningar av japansk lyrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1995
  Klassifikation: Övrig skönlitteratur
  Finns som: Bok
 6. Shiki

  Undertitel: japanska haiku-dikter för fyra årstider
  Av: Masaoka, Shiki
  Språk:
  Svenska Japanska
  Publiceringsår: 1998
  Klassifikation: Övrig skönlitteratur
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Hans Millgård den 10 augusti 2010