Vännäs bibliotek fyller 100 år

2017 är det 100 år sedan portarna slogs upp på Vännäs första bibliotek. Mycket har hänt sedan dess och i år fyller Vännäs bibliotek 100 år. 

Rolf Brandström på biblioteket i folkskolan någon gång under 1050-talet. Foto: Vännäs bibliotek.
Rolf Brandström på biblioteket i folkskolan någon gång under 1950-talet. Foto: Vännäs bibliotek.
Vännäs bibliotek öppnade 1917 och hade då sina lokaler i Folkskolan, där nuvarande Vegaskolan finns idag. Biblioteket låg längst upp på tredje våningen i en flygelbyggnad. Två branta trappor med smala trappsteg ledde upp till ett litet, mörkt rum. Där samsades böckerna om utrymme med en ensam man som ansvarade för ordningen i hyllorna. På den tiden hade biblioteket öppet sex timmar i veckan.

35 år senare, år 1952, fanns 2 000 böcker i biblioteket, och biblioteket hade 3 100 lån det året.

1956 flyttade biblioteket in i större lokaler i det nybyggda Medborgarhuset. Då slogs också ABF:s bibliotek samman med folkbiblioteket. Nu fördubblades bokbeståndet och utlånen ökade till drygt 14 000 lån/år.

1967 hade biblioteket tre deltidsanställda personer. Man hade då successivt utökat öppethållandet till 10 timmar i veckan.

Vid årsskiftet 1969-70 flyttar biblioteket in i lokaler som tidigare tillhört Konsum.

I samband med detta anställs den första fackutbildade bibliotekarien och öppettiderna ökar till 35,5 timmar i veckan.

I det nya biblioteket blir barnverksamheten en viktig del, och den nya musikanläggningen lockar också ungdomarna till biblioteket. Nu finns ca 14 000 böcker på biblioteket och utlånen är nästan 30 000 lån/år. 

Linnea Edebro på Vännäs biblotek någon gång under 1970-talet.
Linnea Edebro hjälper låntagare på Vännäs biblotek någon gång under 1970-talet. Foto: Vännäs bibliotek.
Under 1970 och 1980- talen utvecklas verksamheten med boklådor på arbetsplatser och sjukhem samt samarbete med kommunens skolor.

En bokbuss införskaffas gemensamt med Bjurholm och Vindeln. En stor del i bokbussens verksamhet var att besöka alla byskolor.

Nya medier som kassettböcker och videoband köps in. Det blir möjligt att släktforska på biblioteken och 1989 inköps en telefax.

1986 har Vännäs kommun flest utlån i landet med 12,96 lån/invånare.

Under 90-talet införs internet på biblioteket. Nu köps även VHS-filmer in för utlåning och biblioteket får egen hemsida.

1993 blir Vännäs, Vindelns och Bjurholms bibliotek utsedda till Årets bibliotek för sitt då unika samarbete.

2000-talet innebär ytterligare steg i teknikutvecklingen. De sex kommunerna i Umeåregionen går samman i ett bibliotekssamarbete. Böckerna lånas mellan varandra och en gemensam webbtjänst, minabibliotek.se, startar. Där kan  låntagarna själva reservera böcker och få tillgång till många olika webbtjänster. 2012 köps självutlåningsautomater in, där låntagarna både kan låna och återlämna själva.

Invigning av nya biblioteket 1970.
Invigning av nya biblioteket 1970. Foto: Vännäs bibliotek.
2015 flyttar biblioteket till nya lokaler i anslutning till Vegaskolan och cirkeln är sluten. Nu arbetar fyra heltidsbibliotekarier i kommunens folkbibliotek och handhar ca 60 000 volymer. Mycket har hänt på de här åren. Hur kommer det att se ut om ytterligare 100 år månntro?

Fira med oss

Vi på biblioteket firar vårt jubileum tillsammans med Vännäs musikskola som fyller 50 år. Under hela hösten kommer biblioteket och musikskolan att bjuda på en kulturyra med extra många evenemang.

Vännäs kulturyra pågår mellan invigningen den 1 september till jubileumshelgen 17-18 november. Följ med på tidsresan - 100 år på 80 dagar!

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Catarina Henfridsson den 12 oktober 2017