Vännäs är bäst på att låna ut böcker

Hög kvalitet på bokbeståndet, närhet till biblioteken, låga trösklar för besökarna, en personal som trivs och hemtrevliga lokaler kan vara några av framgångsfaktorerna.

Gruppbild med sex personer framför en syrenbuske. Foto: Hanna Hörnberg
Vännäs invånare är bäst i landet på att låna böcker på biblioteket. Siffran för hela Sverige är fem per person och år, i Vännäs kommun är den 11,7. I höst ska bibliotekspersonalen delta på bokmässan i Göteborg och prata om vad de tror att de gör rätt. 

Fokus på bokinköp

– Det ska bli roligt att få visa för Sverige vilka bra saker vi gör här uppe, säger Erik Enström som är Kultur- och bibliotekschef i Vännäs kommun.

Tillsammans har personalen på biblioteket försökt spåna kring vad det är de gör bra. 

– Just nu är det bara gissningar och spekulationer. Om vi gör något unikt på våra bibliotek är svårt att svara på. Men vi vet att vi lägger stort fokus och många timmar på bokinköp. Det är inte bara en person som står för inköpen utan vi gör det gemensamt och diskuterar mycket kring dem, säger Erik Enström. 

Barn och vuxna

Tillsammans med gallring bidrar det till ett bokbestånd som känns relevant och håller hög kvalitet, vilket inte minst märks på att Vännäs kommun lånar ut lika mycket till andra bibliotek i bibliotekssamarbetet som man lånar in.

Maria Sidebo som är barn- och ungdomsbibliotekarie och skolbibliotekarie tycker det är härligt med utlåningssiffrorna, som ligger i topp i landet både för barn och för vuxna. 

– Nu har vi legat högt i flera år så man vågar tro på att det inte är engångsgrej och jag antar att vi gör något rätt. Vår ambition är att ha låga trösklar. Vi har två bibliotek i kommunen. För de som bor i tätorterna är det nära till biblioteket. Det finns flera bokinkast och vi har mycket öppet, säger hon. 

Läsförmåga och läslust

Väl utvecklade samarbeten med andra aktörer kan också bidra. 

– Vi jobbar med att locka in barn redan från späd ålder och har goda samarbeten med Vännäs familjecenter, förskolor och skolor. Det tänker jag är viktigt. Och att vi jobbar tillsammans för att öka läsförmågan och läslusten, säger Maria Sidebo. 

På biblioteken i Vännäs och Vännäsby finns skolbibliotekarier som skolan betalar för. 

– Det gör att vi kan arbeta strukturerat och nå nästan alla elever i kommunen, inte bara de som har lärare som tycker att biblioteket är viktigt, säger hon.

Bibliotekssamarbetet i Umeåregionen

En grundidé som finns är att försöka utbilda eleverna till biblioteksbesökare, berättar Erik Enström.

– Det finns barn och unga barn som inte kommer till biblioteken på fritiden på grund av sin hemsituation men om de får besöka biblioteken genom skolan så att de trivs och känner sig hemma blir det lättare de blir vuxna. Det jobbar vi mycket med och det tror jag har effekt, säger han. 

En annan viktig faktor är bibliotekssamarbetet. Att man kan låna böcker från och lämna igen dem på alla folkbibliotek som ingår i Umeåregionen.  

– Det har inneburit ett mycket större utbud för kommunens invånare. Vännäs är också en pendlingskommun och vi märker att man lånar på andra ställen. Man kan låna på Grubbebiblioteket på lunchrasten om det passar bäst, eller i Vindeln eller var det kan vara. Det gör det enkelt logistiskt, säger Maria Sidebo. 

Jobbar åt samma håll

– Sen har vi ganska mycket roliga arrangemang vilket också är ett sätt att sänka trösklarna. Vi försöker få hit dem som kanske inte skulle ha hittat hit annars. Roliga arrangemang är också ett sätt att få personalen att trivas, säger Maria Sidebo. 

Hon säger att de är olika, men drar åt samma håll och Erik Enström berättar att personalomsättningen på biblioteken är låg.

– De som arbetar här har jobbat länge och jobbar bra ihop. Det är ett bra klimat, säger han. 

I september ska hela styrkan åka till Bok och bibliotek i Göteborg. Erik Enström och bibliotekarien Anna Lena Hedman ska delta i en panel om den fina statistiken, De andra reser med, för fortbildning och som support.

Våra texter

 1. Glada siffror för Umeåregionens bibliotek

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  Vännäs kommun lånar ut flest tryckta böcker per invånare i hela landet. Vindeln och Nordmalings kommuner ökar sin utlåning av barnböcker betydligt, medan Bjurholm har procentuellt flest aktiva låntagare per invånare.

 2. Vännäs bibliotek fyller 100 år

  Artikel Skrivet av: Catarina Henfridsson

  2017 är det 100 år sedan portarna slogs upp på Vännäs första bibliotek. Mycket har hänt sedan dess och i år fyller Vännäs bibliotek 100 år. 

 3. Jubileumshelg på Vännäs bibliotek

  Artikel Skrivet av: Jenny Sandells

  Vännäs bibliotek har firat sin 100-årsdag hela hösten 2017. I mitten av november hölls en fullspäckad avslutning för 100-årsfirandet.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 19 juni 2024