Umeå 400 år

På 1500- och 1600-talen jobbade staten för att Sverige skulle få fler städer. 1622 lyckades de få folk att bosätta sig på den plats som blev Umeå.

Karta från 1700-talet
År 2022 firar Umeå sitt 400-årsjubileum som stad. Umeå började 1622 anläggas på sin nuvarande plats och fick rätt till handel och annan näringsverksamhet.

På den tiden ville statsmakten att det skulle byggas fler städer i Sverige. Genom att koppla rättigheter som att bedriva handel och sjöfart endast till stadsbor, hoppades staten att landsköpmän och hantverkare skulle lämna landsbygden och flytta in till städerna.

Första försöket

1588 utfärdade kung Johan III ett första privilegiebrev för en stad i Umeå, det vill säga ett tillstånd för olika typer av verksamhet på en bestämd plats. Planen var att staden skulle växa fram runt sockenkyrkan i Backen där det redan fanns en marknadsplats och en hamn. Där ville man att handeln skulle bedrivas och där ville man att handelsmän och borgare skulle bosätta sig.

En ny plats

Intresset för att bli stadsbo var svagt och det var först 1622 som planen lyckades. Ett andra, preliminärt privilegiebrev utfärdades då och stadsmark inköptes några kilometer öster om Backens kyrka. Där var älven djupare och det var lättare för fartyg att lägga till.

En stadsplan med gator, kvarter och torg stakades ut där centrum ligger än idag. År 1646 fick staden permanenta statsprivilegier. Med tiden innebar stadsprivilegiet att staden fick mer ansvar, kopplat till kostsamma skyldigheter som att bygga vägar, ordna vatten och avlopp inom tätorten. 

Kopparstick föreställande Umeå stad på 1700-talet Ingår i Dahlbergh, Erik, 1625-1703: Suecia antiqua et hodierna

Brandskydd och lärosäten

En varm junidag 1888 brann nästan hela Umeå ned, vilket ledde till att en ny stadsplan med breda gator ritades upp. Gatorna var nu kantade av brandskyddande björkar. 

Under 1800-talet hade Umeå börjat utvecklas till en lärdomsstad. 1810 byggdes Trivialskolan och 1951 lokaliserades ett vetenskapligt bibliotek till Umeå. 1965 invigdes Umeå universitet. Staden är bland annat känd för sitt rika kulturliv som lockar tusentals besökare varje år. Här följer några lästips för dig som vill läsa mer om Umeå.

Lästips

 1. Umeå 1314-2014

  Undertitel: 100 berättelser om 700 år
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 2. Akademin i storskogen

  Av: Westin, Gunnar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Högskola|Högskolor
  Finns som: Bok
 3. Vattenspeglingar

  Undertitel: från gamla Umeå till 2015
  Av: Fritzdotter, Birgitta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Teknik, Industri, Kommunikationer
  Finns som: Bok
 4. Rock i Umeå 1958-1983

  Av: Hofverberg, Jan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1985
  Klassifikation: Etnografi, socialantropologi och etnologi
  Finns som: Bok
 5. IFK Umeå 1901-2001

  Undertitel: hundra år av idrottshistoria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Sport, skolidrott, elitidrott, doping inom idrott, mm.
  Finns som: Bok
 6. Ryssen kommer!

  Undertitel: om den olycksalige landshövding Ramse och den ryska galärflottans tillslag mot Holmön och Umeå i september 1714
  Av: Olsson, Lars Gunnar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper
  Finns som: Bok
 7. Friluftsliv kring Umeå

  Undertitel: turförslag för vandring, mountainbike, paddling, långfärdsskridsko och turskidåkning
  Av: Lämås, Josefin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 8. Swinging Umeå

  Undertitel: Lars Lystedt minns
  Av: Lystedt, Lars
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1998
  Klassifikation: Jazz
  Finns som: Bok
 9. Mimerminnen

  Av: Ullsten, Robert
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Undervisningsväsen: allmänt
  Finns som: Bok
 10. Den bildade borgaren

  Undertitel: bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad
  Av: Olsson, Björn
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1994
  Klassifikation: Folkbildning
  Finns som: Bok
 11. Studier i Umeå stads byggnadshistoria

  Undertitel: från 1621 till omkring 1895 = [Studies in the history of architecture of the town of Umeå]
  Av: Eriksson, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1975
  Klassifikation: Arkitektur
  Finns som: Bok
 12. Stadsplan och bebyggelse i Umeå 1888-1900

  Undertitel: [jämte en svit bilder av byggnader och miljöer i Umeå 1900-1972]
  Av: Eriksson, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1972
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok

Våra texter

 1. Göteborg fyller 400 år

  Skrivet av: Annika Winning

  Göteborg firar jämn födelsedag 2021. Passa på att läsa och lära dig mer om staden på "Sveriges framsida".

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Monica Linell den 6 april 2022