Att höra till och bli speglad

Här har vi samlat böcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om etnisk tillhörighet: att människor ser olika ut, har olika språk och bakgrund men ändå har så mycket gemensamt.

Teckning av ett barn utanför ett hus
2015 valde Svenska Barnboksinstitutet att titta särskilt på representationen av mörkhyade personer med huvudroller i svenska bilderböcker, och konstaterade att de var färre än antalet bilderböcker om hamstrar. Ännu färre är böckerna för små barn som behandlar rasism eller kränkningar av personer med annan hudfärg, språk eller etnicitet.

Spegling och representation

I samtliga av Brytiga Böckers bokpaket lyfter vi böcker som inkluderar representation av människor som rasifieras. Alla är inte med i det här urvalet, men Den nya lilla personen utmärker sig genom att alla personer i boken är icke-vita.

En serie av Marin Saltos och Gunnar Pettersson erbjuder också spegling. De fristående titlarna Dansbus och kaktrubbel, Camping och kurragömma och Badbomber och simhopp skildrar romskt vardagsliv i en mångfald igenkänningsbara situationer, som ett svar på den ensidiga bild av romer vi möter i media. Böckerna finns på alla fem varianter av romani chib.

Böckernas främsta styrka ligger i det rika bildspråket, som tar fasta både på humorn och dramatiken i historierna om Selma, Rosita och Mertsi. Men även texterna skapar engagemang och igenkänning med sin lyhörda återgivning av romskt vardagsliv i Sverige idag.

Flykt

Också Flykten – en bok om att tvingas lämna allt är mångspråkig och tecknar en varsam och prosaisk bild av flykt ur ett barns perspektiv. Flykt behandlas i mer allegorisk form i Resan. Boken kan användas som utgångspunkt i ett samtal kring språk, plats och identitet och lämpar sig väl för eget skapande.

I pdf-filen nedanför hittar du förslag på några övningar och diskussionsfrågor som du kan använda i läsningen av böckerna.

Text: Eva Gustafsson, Brytiga böcker
Illustration: Pavel Lindegren

Brytiga Böcker är ett projekt som vill bryta begränsande normer och låta fler barn spegla sig i litteraturen. I samarbete med bibliotek och kulturpedagoger skapas normkreativa metoder baserade på barnböcker. Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus Studieförbund med medel från Allmänna Arvsfonden.

Underlag för diskussion

I pdf-filen nedanför hittar du förslag på några övningar och diskussionsfrågor som du kan använda i läsningen av böckerna.

 1. Den nya lilla personen

  Av: Child, Lauren Tipsat av: Eva Gustafsson, Brytiga böcker

  En bok om att få och bli ett syskon.

 2. Dansbus & kaktrubbel

  Av: Salto, Marin Tipsat av: Katarina Markström

  Hur ska det gå på Selmas dansuppvisning?

 3. Camping & kurragömma

  Av: Salto, Marin Tipsat av: Katarina Markström

  Spännande kurragömmalek med Emma och Rosita på campingplatsen.

 4. Badbomber & simhopp

  Av: Salto, Marin Tipsat av: Katarina Markström

  Äntligen badhusdag! Men törs Mertsi hoppa från den höga trampolinen?

 5. Resan

  Av: Salinas, Veronica Tipsat av: Eva Gustafsson och Klara Nygren, Brytiga böcker

  Mångbottnad bilderbok om mångspråkighet, identitet och att resa för att du är tvungen.

 6. Flykten

  Av: Hellquist Forss, Mia Tipsat av: Eva Gustafsson, Brytiga böcker

  En bok om att fly som är fri från stereotyper och sentimentalitet och berättad ur ett barns perspektiv.

 7. Pudlar och pommes

  Av: Lindenbaum, Pija Tipsat av: Anna Sahlén

  En snäll berättelse om flykt där något svårt och stort berättas enkelt och vänligt med både humor och ömsint allvar.

 8. Stopp! Ingen får passera!

  Av: Minhós Martins, Isabel Tipsat av: Eva Gustafsson

  Den maktgalna generalen blir tvungen att anpassa sig när folket inte längre vill lyda. En rolig och ovanlig bok om något väldigt allvarligt, civilkurage.

 1. Vi och dom andra

  Av: Anrell, Lasse
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Här är vi

  Av: Lind, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Hemlig

  Av: Lagercrantz, Rose
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Fler brytiga listor

 1. Om barn och gamla, små och stora

  Skrivet av: Eva Gustafsson

  Det finns många föreställningar om hur gamla personer och barn ska vara och bete sig. Här är bilderböcker som nyanserar bilden av olika åldrar.

 2. Att höra till och bli speglad

  Skrivet av: Eva Gustafsson

  Här har vi samlat böcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om etnisk tillhörighet: att människor ser olika ut, har olika språk och bakgrund men ändå har så mycket gemensamt.

 3. Vad spelar kön för roll?

  Skrivet av: Eva Gustafsson, Brytiga böcker

  Bilderböcker som nyanserar hur vi ser på könsroller, speglar olika sätt att vara och förhoppningsvis vidgar vårt synsätt.

 4. Att få tycka om vem du vill

  Skrivet av: Eva Gustafsson

  Om du är pojke eller flicka kan du tycka om en pojke eller flicka, både och eller inte alls. Här har vi samlat böcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om ämnet sexuell läggning.

 5. Världen, jaget och döden

  Skrivet av: Eva Gustafsson

  Här har vi samlat bilderböcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om religion och trosuppfattning i relation till livet och döden.

 6. Fantastiska kroppar, lika och olika

  Skrivet av: Eva Gustafsson

  Här har vi samlat bilderböcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om funktionsnedsättning.

 7. Att ha och inte ha

  Skrivet av: Eva Gustafsson, Brytiga böcker

  Här har vi samlat bilderböcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om ämnet socioekonomi och social utsatthet.

 8. Tar böcker till hjälp mot diskriminering

  Skrivet av: Anna Östman

  I vår intervju berättar projektledare Eva Gustafsson mer om projektet Brytiga böcker och hur allt började. Med barnböcker och normkreativa metoder vill projektet motverka diskriminering.

 9. Att få vara den du är

  Skrivet av: Eva Gustafsson, Brytiga böcker

  Här har vi samlat böcker som du kan läsa tillsammans med barn i förskoleåldern när du vill prata om ämnet könsidentitet och könsuttryck.