Se skogen

Har du svårt att se videörten för alla träd? Passa då på att lära dig mer om naturen – ta med dig en bok om skogen på din skogspromenad.

tallskog
Det har sagts att vi människor antingen strävar efter att besegra och betvinga skogen kaos, eller så ser vi den som ett uttryck för en förlorad ursprunglighet. Gemensamt för dessa hållningar är att de båda rymmer en distans, en klyfta mellan samhälle och natur.

Bemästrad natur

Länge var skogen något farligt och oöverskådligt för folk i Norden. Sedan kom svedjebrukstekniken från öster omkring 1600-talet, och därmed kunde träden omvandlas till gödsel och möjliggöra jordbruk i den näringsfattiga myllan. Så småningom blev träden även en efterfrågad exportvara, och i takt med att teknologin utvecklades från handkraft till motorisering ökade dess betydelse för ekonomin. Skogen blev lönsam.

Som en följd av detta har vår urskogsnatur förvandlats till ett lapptäcke av kalhyggen, eller föryngringsytor, enligt skogsbolagens terminologi. 95 procent av vår skog är idag så kallad ekonomiskog, det vill säga uppodlad skog. Därmed är skogen inte längre något farligt, skogen är tuktad och kontrollerad, som en gigantisk trädgård.

I essäboken Herrarna i skogen skriver Kerstin Ekman om denna förändring. Hon menar att den förstörelse av skog och landskap som ägt rum i synnerhet sedan 1800-talet har vidgat avståndet mellan samhälle och natur, gjort oss främmande inför skogen och därmed även inför vår historia och kultur.

av Kestin Ekman
Svårt se trädet för all skog

För att återknyta kontakten till naturen och skogen sätter Kerstin Ekman sitt hopp till kunskapen. I essäboken Se blomman, skriver Kerstin Ekman tillsammans med Gunnar Eriksson: "Namngiven står växten fram med något som liknar förtrolighet eller till och med ett djupare samband mellan oss som det är svårt att sätta ord på."

Genom att sätta namn på skogens arter kan vi lära oss att se den i all dess beståndsdelar, och när vi ser den kan vi komma den närmre, knyta an. Den blir så mycket mer än bara "skogen".

Det finns en uppsjö av floror att tillgå om man vill ut i skogen för att med en boks hjälp sätta namn på mossa, träd och blomma. För den vuxne finns till exempel Den nya nordiska floran, eller den mer kompakta Svensk fältflora. För de yngre finns mer lättlästa böcker som bokserien Min första flora, bestående av skogens, strandens respektive ängens blommor.

Vårdträd och gårdsträd

Kanske kan även kunskapen om hur den förindustriella människan förhöll sig till naturen hjälpa oss att återknyta kontakten. Under böndernas tid var förhållandet till skogen av en mer direkt art, som en källa till mat, virke och som sagt gödsel.

Men trädet var även en källa till upplyftande och religiösa föreställlningar – en öppning i ett träd troddes till exempel härbärgera helande krafter. Allt man behövde göra var att dra den sjuke fram och tillbaka genom öppningen, så kunde han förhoppningsvis friskna till. Mindre vårdande är kanske suptallen – en tall utmed en resväg som fick fungera som hållplats för den törstige.

Om vårdträd, gårdsträd och annat som har med vårt kulturhistoriska förhållande till träden att göra går det att läsa i till exempel Träden och människan, av Allan Gunnarsson, eller Träd i marker och myter, av Jan Danielson.

kalhygge
Till försvar av skogen

Skogen är en stor del av Sveriges ekonomi. Närmare bestämt 11,2 procent av landets totala exportvaruvärde, vilket i reda pengar blir 122 miljarder. Priset för dessa exportmiljarder är att den vilda, oregerliga naturen förvandlats till ordnade, nästintill symmetriska pelarsalar med ett reducerat djurliv. "De urskogsrester vi har kvar är ynka lappar slitna ur ett förlorat täcke", som Kerstin Ekman skriver i Herrarna i skogen.

Samtidigt måste man komma ihåg att rovdriften på skogen varit en förutsättning för välståndet i vårt moderna samhälle. Som en äldre skogshuggare säger i en novell av Birger Vikström: "Skogen är skogen å när plånboken är tom får skogen duga i alla fall hur den än ser ut".

Det är lätt att fördöma när kylskåpet är välfyllt och hyran betald. Men hur man än ställer sig till frågan så är det ett som är säkert: det skadar aldrig att vidga sin kunskap om naturen. Om inte annat så är det ju roligt.

Text: Robert Jansson
Foto: Photos.com

Läs mer på webben:
Den virtuella floran
Skogsstyrelsen
Artikel i The Guardian om växt-appar till din smartphone

 1. Herrarna i skogen

  Av: Ekman, Kerstin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 2. Se blomman

  Av: Ekman, Kerstin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Botanik
  Finns som: Bok
 3. Vår floraFanerogamer

  Av: Bruhn Møller, Kirsten
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Fröväxter (Fanerogamer): allmänt
  Finns som: Bok
 4. Flora Nordica

  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Botanik
  Finns som: Bok
 5. Signalarter

  Undertitel: indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer
  Av: Nitare, Johan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Kryptogamer
  Finns som: Bok
 6. Skogens blommor

  Av: Vatn, Sölvi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Botanik
  Finns som: Bok
 7. Träden och människan

  Av: Gunnarsson, Allan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1988
  Klassifikation: Etnografi, socialantropologi och etnologi
  Finns som: Bok
 8. Träd i marker och myter

  Av: Danielson, Jan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Särskilda grupper av växter
  Finns som: Bok
 9. Blommor i bondebygd

  Undertitel: herbarier, närnatur, folktro, läkekonst, naturlyrik, lokala växtnamn
  Av: Arnborg, Gunnar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Fröväxter (Fanerogamer): allmänt
  Finns som: Bok
 10. Svensk fältflora

  Av: Mossberg, Bo
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Botanik
  Finns som: Bok

Skogen i fiktionen

Skrivet av: Robert Jansson

I litteraturens och filmens värld kan skogen vara en skådeplats för allt från skräckromantik till naturpoesi och arbetarskildringar.

Pappan och havet

Av: Jansson, Tove Tipsat av: Victoria Edman

Muminfamiljen flyttar till en nästan öde ö mitt ute i havet och försöker trivas där.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Robert Jansson den 3 oktober 2011