Språkträning och kunskapsutbyte på Salam familj

Projektet Salam familj hjälper föräldralediga att hålla igång det svenska språket när de är hemma med sina barn. Vi besökte en träff på Ålidhemsbiblioteket.

Fem kvinnor med barn i knäet sitter runt ett bord.
Ainom, Senait, Takwa, Ibtissam och Fatima på Ålidhemsbiblioteket.
I programrummet på Ålidhemsbiblioteket sitter Fatima, Ibtissam, Takwa, Senait och Ainom. Stämningen är glad och nyfiken. Några av dem har sin bebis i famnen, i en bokpöl på golvet ligger en annan liten och kikar. 

Bryta isolering och träna svenska

Deltagarna pratar sinsemellan på sina hemspråk och med ledning av läraren Olivia Jonsson Ollander övar de på svenska. Ofta med gester, upprepningar och många skratt. 

Två gånger i veckan träffas gruppen inom ramen för Salam familj. Det är ett tvåårigt projekt som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Umeå kommun. Målgruppen för AMIF är kortutbildade utomeuropeiskt födda föräldrar. Men Salam familj välkomnar även föräldralediga med längre utbildning.

En mamma sitter med sitt barn i knät.

– Ett av målen är att bryta isoleringen under föräldraledigheten, ett annat att deltagarna ska behålla sin svenskanivå eller klättra ett steg, säger läraren Olivia Jonsson Ollander.

Bra med Salam familj

Många går bakåt med svenskan när de sitter hemma, förklarar hon.

Mammorna på plats säger att de tycker att Salam familj är väldigt bra.

–Det är mycket bra. Inte glömma, säger Ainom.

Jag ber dem beskriva vad de gör när de träffas.

– Studera, läsa och prata lite, säger Ibtissam.

– Träna, prata, lite skriva, säger Takwa.

En gång i veckan deltar bibliotekarier från Ålidhemsbiblioteket och läser bilderböcker för barnen.

– Det är bra för både bebisar och föräldrar, säger Oliva Jonsson Ollander.

Vardagsfrågor

Medan vi sitter och pratar smiter ett litet barn ut genom dörröppningen för att upptäcka resten av biblioteket. Några bebisar sover i sina vagnar. Det är barnens behov som styr uppläggen på träffarna.

Ämnena som tas upp utgår ofta från mammornas vardag. Det blir ett tillfälla att ställa frågor och dela erfarenheter. Det kan bli samtal om mat eller vad man ska göra om ens barn råkar bränna sig.

– Jag kan se att det finns ett behov av kunskap, och ett behov av att fortsätta träna på språket. Vissa går en längre tid i Salam familj, vissa går kortare tid, men jag kan se en utveckling i svenskan och det är en del av syftet.

Att lära känna sitt lokalsamhälle är också en viktig del i projektet.

– Genom svenskan går vi igenom samhällsinformation. Saker man kan hänga upp språket på, säger Erika Erlandsson som är kurator i projektet.

Föräldrakurser med tolk

Salam familj finns också på Ersboda, där håller gruppen till på föräldracentralen. Och inom ramen för projektet arrangeras också föräldrakurser där syftet är att bli stärkt i sitt föräldraskap i det nya landet. 

Olivia Jonsson Ollander, lärare och Erika Erlandsson, kurator.
– Våra deltagare är ofta trygga i sitt föräldraskap från sitt hemland, men det blir en annan sak i en ny kultur. 

Under de kurserna har vi tolk på plats och diskuterar utifrån olika teman, säger Erika Erlandsson.

Vem som helst som är föräldraledig och har behovet av att träna på sin svenska är välkommen till Salam familj. Deltagarna idag kommer från Syrien, Eritrea och Sudan. De har också deltagare som kommer från Nepal, Rwanda och Somalia, berättar Olivia Jonsson Ollander.

Involverade i projektet är två lärare, en kurator, en arbetsmarknadskonsulent, hälsopedagog och två språkstödjare. Verksamheten har kunnat vara igång under pandemin vilket man är glada för. Projektet fortsätter under 2022 och efter dess slut hoppas man att Salam familj ska få en fortsättning.

Kvinna som håller i ett litet barn framför bilderbokshyllorna på Ålidhemsbiblitoeket.

Läs mer

  1. Ny i Sverige

    Aktiviteter som särskilt vänder sig till dig som är ny i Sverige och till dig som vill träna på att prata svenska.

  2. Många språk

    Böcker på de nationella minoritetsspråken, inklusive urfolksspråket samiska, finns på biblioteken. Här finns också böcker på många andra språk.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 21 februari 2022