Reseskildringarnas guldålder

Perioden 1930 till 1970 kan kallas för reseskildringarnas guldålder. Världen kändes fortfarande ny och massturismen hade inte kommit igång. Media hade inte heller hunnit börja förse oss med intryck från hela världen.

Kikare bredvid tropikhatt
Många böcker som utkom under de här åren måste ha uppfattats som oerhört exotiska. Flera svenska författare skildrade liv och natur i avlägsna och främmande trakter. Rolf Blomberg och Georg Dahl reste i Sydamerika, Eric Lundqvist i Indonesien.

Eric Lundqvist var svensk jägmästare och levde under drygt tjugo år i Indonesien. I flera böcker med slående titlar som Kamrat med kannibaler och Ingen tobak, inget halleluja skildrade han sina egna äventyr och möten, och i Rani och andra historier från Indonesien återger han i skönlitterär form lokala berättelser han fått höra.

Eric Lundqvist gifte sig med en indonesisk kvinna, och det är hennes dramatiska levnadshistoria han berättar i boken Sari. Hans frihet från rasfördomar bidrar till att böckerna är läsvärda än idag.

Fotograf och skribent

En helt annan bakgrund och ett annat verksamhetsfält hade Wilfred Thesiger. Han var britt, men föddes i Addis Abeba i Etiopien där hans far var diplomat. Han är mest känd som fotograf men skildrade i både ord och bild nomadernas liv på den arabiska halvön. I Träsklandets araber berättar Thesiger om ett folk och en kultur som ödelades av Saddam Hussein på 1990-talet.

Ryttare på kameler
En ytterligare intressant typ är de välskrivna reseskildringar där författaren väver in och levandegör ett lands eller områdes historia. En mästare i den genren var H V Morton, som reste under framför allt 1930-, 1940- och 1950-talen i många av Europas länder.

Den enda av de här böckerna som finns kvar på Umeåregionens bibliotek är den sena På vandring i det heliga landet från 1979. Att rekommendera är annars hans Det gyllene Spanien. Hans böcker om Italien, Rom och England finns också på svenska.

Samhälle, konst och kultur

Historia får man sig också till livs i de reseberättelser Jan Olof Olsson (Jolo) skrev tillsammans med sin hustru Margareta Sjögren, till exempel Irland den omöjliga ön och Amerikafeber. Även om historien här används för att beslysa och förklara samtida, alltså 1950- och 1960-talets samhällsfenomen, är böckerna intressanta och läsvärda än idag. Jolo var journalist, skönlitterär författare och visste hur man skriver fängslande.

En finlandssvensk författare som kombinerade äventyr och miljöskildring med konst- och kulturhistoria var Göran Schildt. Han sårades allvarligt under finska vinterkriget och tillbringade lång tid på sjukhus.

Under tiden i sjukhussängen bestämde han sig för att förverkliga sin dröm att skaffa en båt och segla runt Medelhavet. Önskeresan, I Odysseus kölvatten och Solbåten skildrar dessa seglatser. Mycket klassisk bildning och kulturarv får man sig till livs, men också en levande tidsbild från ett Sydeuropa som just börjat hämta sig från krigets fasor.

Blå indien av Torgny Sommelius
Med folkvagnsbuss genom Asien

Till sist en svensk reseskildrare och fotograf, som fick ett alltför kort liv, och dessutom är oförtjänt bortglömd: Torgny Sommelius. Han debuterade med Jugoslavien U.P.A. 1954. Den är intressant i sig, men ses av många som en förövning till hans stora indien-trilogi.

Ensam i en folkvagnsbuss reste han genom Asien ända till Sri Lanka och tillbaka igen. Resan resulterade i böckerna Bort genom Asien, Blå indien och Den märkvärdiga resan hem. De är skrivna i en karaktäristisk, lite impressionistisk stil. Några år senare, under en reportageresa i Karibien, omkom Torgny Sommelius i en flygolycka.

 

Text: Annika Winning, minabibliotek.se och Christer Byström

 1. Tropisk utsikt

  Av: Blomberg, Rolf
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1977
  Klassifikation: Geografi
  Finns som: Bok
 2. Vildar

  Undertitel: en berättelse om aucaindianerna i Ecuador
  Av: Blomberg, Rolf
  Språk:
  Publiceringsår: 1949
  Klassifikation: Amerika
  Finns som: Bok
 3. Den sista floden

  Undertitel: tjugo år i Colombias urskogar
  Av: Dahl, Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1967
  Klassifikation: Amerika
  Finns som: Bok
 4. De vilda vägarna

  Undertitel: en färdkrönika från Orinocos bifloder
  Av: Dahl, Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1969
  Klassifikation: Amerika
  Finns som: Bok
 5. Kamrat med kannibaler

  Undertitel: djungelliv och skogstaxering på Nya Guinea
  Av: Lundqvist, Eric
  Språk:
  Publiceringsår: 1946
  Finns som: Bok
 6. Rani

  Av: Lundqvist, Eric
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1957
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 7. Sari

  Av: Lundqvist, Eric
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1958
  Klassifikation: Asien
  Finns som: Bok
 8. Träsklandets araber

  Av: Thesiger, Wilfred
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1965
  Klassifikation: Asien
  Finns som: Bok
 9. Arabisk öken

  Av: Thesiger, Wilfred
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1960
  Klassifikation: Asien
  Finns som: Bok
 10. Irland den omöjliga ön

  Av: Olsson, Jan Olof
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1957
  Klassifikation: Brittiska öarna
  Finns som: Bok
 11. Amerikafeber

  Av: Olsson, Jan Olof
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1962
  Klassifikation: Amerika
  Finns som: Bok
 12. Önskeresan

  Av: Schildt, Göran
  Språk:
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Europa: allmänt
  Finns som: Bok
 13. I Odysseus kölvatten

  Av: Schildt, Göran
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation: Balkanländerna
  Finns som: Bok
 14. Solbåten

  Av: Schildt, Göran
  Språk:
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Afrika
  Finns som: Bok
 15. Blå Indien

  Av: Sommelius, Torgny
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1958
  Klassifikation: Asien
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Annika Winning den 26 januari 2010