Minnesmärken i Västerbotten

Många människor fick sätta livet till i slagen 1809. Till minne av alla de som stupade finns ett antal minnesmärken runtom i Västerbotten.

Umeå:

Under kriget 1808-09 fungerade Umeå som armésjukhus med provisoriska fältsjukhus för de sårade. Tusentals människor begravdes på plats. Två av dessa gravplatser har förlänats varsitt minnesmärke: Krigsvägen i Röbäck, mitt bland bebyggelsen, och vid Västerhiskeleden precis bakom Backens Äldrecenter.
 

Krigshjältar

Minnesmärke i Döbelns park
Den 8 oktober 1809 höll general von Döbeln ett känslosamt tal i samband med hemförlovandet av den svensk-finska armén. I Döbelns park i Umeå finns ett monument till minne av både honom och själva händelsen. Egentligen hölls talet i nuvarande Vänortsparken.
 
I parken tillhörande Umeå stads kyrka ligger den legendariske överstelöjtnanten Duncker begravd. Platsen markeras med ett stort monument. Här ligger också den ryske kosackhövdingen Aerekoff som en erinran om en gentlemanna-anda som helt saknas i nutidens krigföring. Bägge stupade i Slaget vid Hörnefors den 5 juli 1809.
 

Hörnefors:

Duncker har ytterligare ett monument rest till sitt minne. Det återfinns i bruksområdet i Hörnefors. Duncker föll för en fiendekula när han hjältemodigt täckte den svenska reträtten. Enligt uppgifter som kan vara en skröna, sägs han ha blivit provocerad av en överordnad som undrade om han var rädd. Vilket i sin tur skulle ha lett till att han vägrade retirera.
 

Sävar:

Ett stort monument till minne av de soldater som stupade både i Sävar och i Ratan 19-20 augusti 1809, i ett av krigets mer blodiga slag. Försedd med den ålderdomliga texten ”Fäderneslandet åt sina söner” vilket har gett den namnet kannibalmonumentet i folkmun.
 
Vid Krutbrånet strax utanför Sävar utkämpades den första bataljen i slaget vid Sävar. Vid rastplatsen längs E4:an finns ett minnesmärke.
 

Ratan:

På Ledskär söder om Ratan hittar man två officersgravar ingärdade med staket. Här vilar fänriken Johan Erik Hägerflycht som stupade i Sävar den 19 augusti, och kaptenen Nisbeth som föll i Sävar dagen därpå.
 
Text: Lennart Kihlberg, Umeå stadsbibliotek
 
Foto: Anna Sahlén, Minabibliotek.se
 

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Lennart Kihlberg den 10 augusti 2009