Luste tjaeledh – skrivartävling

Luste tjaeledh, det är roligt att skriva! Om du tycker det har du chansen att vara med i en antologi på sydsamiska.

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum, bjuder in till skrivartävling för ungdomar och vuxna. Skriv kort eller långt, en dikt, en novell eller en essä. Temat för tävlingen är Saepmie som plats, fantasi, minne eller något annat. Senast 30 juli 2019 måste du ha skickat in din text.

Skriv på sydsamiska

För att stärka och utveckla det samiska språket är texter skrivna på sydsamiska särskilt välkomna och de två bästa kommer att premieras. Du kan också skicka in en text skriven på svenska eller norska. Kanske blir den översatt till sydsamiska och kommer med i antologin som ska publiceras senast under 2020.

En jury kommer att bedöma texterna som ska skickas in anonymt.

På Gaaltijes webbsida kan du läsa mer om skrivartävlingen och hur du gör för att skicka in din text.

Du kan också hitta information om Luste tjaeledh på tävlingens egen sida på Facebook.

Tecknad bild av en hand som skriver Luste tjaeledh på ett lila skoband med tofs. Vit bakgrund och sponsorernas loggor under. Bild: Sara Helene Gedda

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Åsa Zetterström den 30 maj 2019