Läsglädje och språk i fokus

Den sydafrikanska organisationen Praesa får Alma-priset 2015. En som har inspirerats av deras arbete är bibliotekarien Anna Hällgren.

Carol Bloch och Anna Hällgren
– Läsning ska vara lustfyllt och roligt, det ska sprida sig som en smitta över landet. De pratar inte om livslångt lärande utan om livslångt läsande. Och om allas rätt till läsning.

Det säger bibliotekarien Anna Hällgren om årets Alma-pristagare Praesa. I samband med berättarprojektet Give me five reste hon och några kollegor från Västerbotten till Sydafrika. De träffade företrädare för olika läsfrämjande organisationer, bland annat Carole Block från Praesa.

Många delar i verksamheten

Praesa vill att alla barn och ungdomar ska få läsa på sitt eget språk. De ger bland annat ut enkla böcker på Sydafrikas 11 officella språk. Praesa är också med och driver Nal'ibali, en landsomfattande läskampanj.

– De utbildar läsambassadörer i lokalsamhällena, ordnar läseklubbar för barn i skolåldern och sagostunder för föräldrar och små barn. I samarbete med en dagstidning skickas en enkel bok med som bilaga. Den kan lätt klippas ut och barnen får sy ihop den till en riktig bok. Så byggs små boksamlingar upp även där pengar till böcker egentligen inte finns.

Sagostunder på tre-fyra språk samtidigt är inte ovanligt. Först lyssnar alla till berättelsen på de olika språken. Sedan får barnen göra något aktivt, skapande, kopplat till berättelsen. De får också öva på att själva berätta en historia.

Läslust på flera språk

Anna Hällgren och skolbarn i Sydafrika
– Jag blev väldigt inspirerad av deras sätt att arbeta med många olika språk. Även Sverige blir allt mer flerspråkigt, barn och ungdomar idag talar många olika språk och på biblioteken behöver vi bli bättre på att jobba läsfrämjande inte bara på svenska.

Nal'ibalis webbplats är visserligen på engelska men Anna Hällgren tycker att där finns mycket inspiration och användbara verktyg även för den som arbetar med läsning och berättande i Sverige.

Text: Åsa Zetterström, Minabibliotek.se
Foto: Gunilla Brinck, Umeå stadsbibliotek

Läs mer om Nal'ibali på deras webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster)

I artiklarna till höger kan du läsa mer om Praesa och Alma-priset, och om Give me five.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Åsa Zetterström den 28 maj 2015