Lär om minoriteter, med temaväskor

Biblioteken i Umeå lånar ut temaväskor som stöd för förskolor och andra som vill lära sig mer om Sveriges nationella minoriteter.

Bild på en del av föremålen som finns i temaväskorna om nationella minoriteter. Foto: Anna Sahlén
Foto: Anna Sahlén
Biblioteken i Umeåregionen erbjuder temaväskor till utlån för att öka kunskaperna om de fem minoritetsgrupperna i Sverige: samer, sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar. 

– Det finns en väska för varje nationell minoritet. De fokuserar inte så mycket på språk utan på kultur, även om språket förstås är en del, berättar Frida Rönnbäck, bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek.

Föremål och böcker 

Väskorna finns på Umeå stadsbibliotek men kan lånas på valfritt bibliotek och innehåller böcker och information om gruppen från webbplatsen Minoritet.se och föremål som representerar delar av respektive kultur. Det finns också en surfplatta i varje väska med olika länkar, filmer och appar. Väskorna har kommit till för att hjälpa förskolorna i deras arbete.

– Kommunen har i uppdrag att informera om att minoritetsgrupperna finns och att de har ett särskilt stöd i lagen och tanken är att man börjar med barnen, säger Petra Mörtvik, bibliotekarie på Umedalens bibliotek. 

– Väskorna är tänkta att användas av pedagoger i förskolegrupper. Skolan och förskolan ska jobba med dessa frågor, men en del pedagoger tycker att det är svårt, känner sig osäkra och saknar kunskaper. Temaväskorna kan vara ett sätt att börja, säger Frida Rönnbäck.  

Även privatpersoner får låna dem.

Det följer inte med någon instruktion i väskorna, men de ska gå att använda oavsett förkunskaper, säger Frida Rönnbäck.

Nyfikenhet och identifikation

Bilder på en del av innehållet i temaväskorna
Foto: Anna Sahlén

Temaväskorna ska väcka barnens nyfikenhet och sprida kunskap om Sveriges fem minoriteter. De ska fungera identitetsstärkande för de barn som tillhör en nationell minoritetsgrupp och bidra till att ge alla barn kunskaper om de nationella minoriteterna. 

För de barn som tillhör en minoritet kan det vara betydelsefullt bara att få se att det finns böcker på sitt språk, säger Petra Mörtvik. 

Ett levande material

Innehållet i väskorna har tagits fram i samarbete mellan representanter från biblioteken i Umeå kommun, Västerbottens museum, Kompetenscentrum för flerspråkighet och Internationella enheten. Det har också varit viktigt att jobba tillsammans med representanter från de olika minoritetsgrupperna. 

Vi är ödmjuka inför eventuella synpunkter och vill att de ska vara ett levande material. De här väskorna kan ju aldrig representera en hel kultur. De gör vissa nedslag och kan vara en ingång, säger Frida Rönnbäck.

Kontakta Frida Rönnbäck om du har några frågor. En uppsättning väskor finns även på Kompetenscentrum för flerspråkighet och kan där lånas av förskolor. 

Låna temaväskor på biblioteken

Våra texter

  1. Vilka är våra minoriteter och vad betyder det?

    Skrivet av: Petra Mörtvik

    Sverige har fem nationella minoriteter. Vad betyder det att vara en nationell minoritet och hur blir ett språk ett minoritetsspråk? Petra Mörtvik på Umedalens bibliotek reder ut begreppen.

Om du vill veta mer

Läs mer om minoriteter på webbplatsen Minoritet.se

Program på UR på nationella minoritetsspråk

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 16 februari 2017