Klassiker: Mandarinerna

Sex, politik och en intellektuell elit med identitetskris. Simone de Beauvoirs moderna klassiker Mandarinerna innehåller allt, och lite till.

Simone de Beauvoir
Romanen tar sin början i Frankrike, 1944. Paris har befriats från den tyska ockupationen och en grupp intellektuella samlas för att fira. Frågan är bara vad de firar – är det möjligt att återuppta livet, eller är tiden och illusionerna som föregick kriget för alltid förlorade? En period av kärleksbekymmer, sorgebearbetning och identitetskris följer när de intellektuella söker finna sin plats i andra världskrigets skugga.

En tegelstens- och nyckelroman

Den över sexhundra sidor tjocka romanens bastanta fysik kan verka avskräckande. Och inte blir det bättre av att läsaren redan inledningsvis tvingas bekanta sig med ett vidlyftigt persongalleri som ägnar sig åt svepande filosofiska och politiska debatter. Men misströsta inte: det är värt det.

Den grupp som står i centrum för romanen är löst baserad på efterkrigstidens intellektuella elit i Frankrike – bland andra Albert Camus, Jean-Paul Sartre, och Simone de Beauvoir själv. Berättelsen bygger delvis på den faktiska kärleksrelationen mellan Simone de Beauvoir och den amerikanske författaren Nelson Algren, som boken också är tillägnad. Det är vår historia, men inte riktigt, som hon själv ska ha uttryckt det.

Men romanen handlar inte bara om kärlek. Det överbryggande temat är kampen för att finna sin plats i en värld som förlorat alla illusioner. Frågor om politikens, individens och inte minst litteraturens värde ställs på sin spets.

Strikt uppväxt, fritt kärleksliv

Simone de Beauvoir föddes 1908 och växte upp i en högborgerlig familj – pappan var statstjänsteman och mamman dotter till en förmögen bankman. Hemmet präglades av en strängt religiös uppfostran, vilket ofta lyfts fram som en förklaring till att den vuxna Simone de Beauvoir så starkt tog avstånd från borgerlighet och katolicism. Den strikta uppväxten har hon skildrat i En familjeflickas memoarer (1958) och Avled stilla (1964).

Under universitetsstudierna sprang hon som tjugoåring ihop med Jean-Paul Sartre. De kom att leva tillsammans i en livslång relation, förseglad med deras legendariska ”kärlekspakt”. De båda skulle vara varandras nödvändiga kärlek, men det skulle även finnas plats för tillfälliga förbindelser.

Att den ofta idealiserade kärleksrelationen inte var alltigenom smärtfri har visat sig bland annat i den brevväxling som publicerats postumt. Mer om deras relation kan man läsa i berättelsen De som älskade friheten (2002), av Claudine Monteil, eller Farlig förbindelse (2009), av Carole Seymour-Jones

porträtt, Nordstedts
Filosof och författare

Simone de Beauvoir var en författare som tog politiken på lika stort allvar som litteraturen. Det är inte minst Mandarinerna ett exempel på; romanen kan sägas vara en skönlitterär gestaltning av Simone de Beauvoirs politiskt laddade filosofi. De tankegångar som presenterats i essäer som Det andra könet (1949) och För en tvetydighetens moral (1947) får i Mandarinerna kropp.

Simone de Beauvoir har under senare tid framför allt blivit känd för sin feministiska essä Det andra könet. Hennes skönlitterära författarskap har däremot hamnat i skugga, åtminstone i Sverige. Mandarinerna översattes först 1992, och debutromanen, Den inbjudna, som publicerades i Frankrike 1943, översattes till svenska så sent som 2009. Den utspelar sig, precis som den två år senare publicerade Andras blod, i det ockuperade Paris.

Inspirerat andra

Simone de Beauvoirs liv och tänkande har även inspirerat andra författare. Häromåret kom bland annat Simone de Beauvoirs hjärta av Ann-Marie Ljungberg, en roman om bokcirklar och kvinnlig vänskap. Värd att nämna är även Åsa Mobergs personliga essäsamling Simone och jag. Åsa Moberg var en pionjär när det gällde att tillgängliggöra Simone de Beauvoir i Sverige. Hon översatte bland annat Mandarinerna tillsammans med Adam Inczédy-Gombos.

Text: Robert Jansson
Foto: Okänd, pressbild från Norstedts förlag

 1. Den inbjudna

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från franska
  Finns som: Bok
 2. Andras blod

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Fransk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 3. Mandarinerna

  Undertitel: [roman]
  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1992
  Klassifikation: Skönlitteratur
  Finns som: Bok
 4. En familjeflickas memoarer

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1962
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 5. De bästa åren

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Publiceringsår: 1984
  Finns som: Bok
 6. Avled stilla

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Publiceringsår: 1965
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 7. De vackra bilderna

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1968
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från franska
  Finns som: Bok
 8. För en tvetydighetens moral

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1992
  Klassifikation: Filosofins historia
  Finns som: Bok
 9. Det andra könet

  Av: Beauvoir, Simone de
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 10. Simone och jag

  Undertitel: tankar kring Simone de Beauvoir
  Av: Moberg, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Skönlitteratur
  Finns som: Bok
 11. De som älskade friheten

  Undertitel: berättelsen om Jean-Paul Sartres och Simone de Beauvoirs livslånga förhållande
  Av: Monteil, Claudine
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 12. En farlig förbindelse

  Av: Seymour-Jones, Carole
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 13. Simone de Beauvoirs hjärta

  Av: Ljungberg, Ann-Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok

En fest för livet

Av: Hemingway, Ernest Tipsat av: Aina Gustavsson

En roman som målar upp livet i 1920-talets Paris och den litterära och kulturella elit som rörde sig där.

Främlingen

Av: Camus, Albert Tipsat av: Daniel Gunnestam

Genom olyckliga omständigheter förvandlas Mersault från en vanlig medborgare till mördare. Hans nihilistiska inställning till världen vänds emot honom i en kafkaliknade process.

Prins Charles känsla

Av: Strömquist, Liv Tipsat av: Sonja Viklund

Ett halsbrytande och humoristiskt seriealbum som elegant pyser luften ur vår dröm om kärleken.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Robert Jansson den 16 juni 2011