Hitta rätt och riktig fakta i databaser

De är lite olika i ämne och design, men alla databaser har en helt vanlig sökruta. Där kan du enkelt hitta relevant, aktuell och faktagranskad information istället för att försöka hitta rätt och riktig fakta bland sökmotorernas enorma träfflistor.

Sökrutor från flera olika databaser i ett collage

Det är inte svårare att söka i en databas än att söka med en sökmotor på internet, till exempel Google. Databaser kan ha lite olika design, men de har alla någon typ av sökruta. Ofta är det en ruta för enkel sökning, där du kan skriva in ett eller flera ord, precis som i en sökmotor på webben.

Stor skillnad i sökresultaten

Den stora utmaningen idag är inte att hitta information, utan att hitta information som är korrekt. För den som söker information på internet är det därför viktigt att vara källkritisk för att bedöma träffresultatens relevans och trovärdighet. Följande frågor är bra att ställa sig:

• Vem står bakom artikeln?
• Vilket syfte har innehållet?
• För vem är materialet skrivet?
• Hur aktuell är informationen?
• Hur trovärdigt är innehållet?

Vad är en databas?

En databas är en samling av information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka rätt på, och hämta enskilda bitar information. Har du tillgång till en databas som behandlar rätt ämne, så är det betydligt enklare att hitta relevant och pålitlig information i den, än det är via en vanlig webb-sökmotor.

Biblioteken i Umeåregionen erbjuder dig som biblioteksanvändare ett antal databaser som du kan ha nytta av i vardagen, för studier, för ditt arbete och för annat. Här kommer några exempel på när det är bättre att använda Umeåregionens biblioteks databaser istället för en vanlig sökmotor.

Naturvetenskap
En sökning på frasen "Big bang theory" i Google ger 33 miljoner träffar. De översta träffarna, som Google rankar som mest relevanta, handlar om tv-serien med samma namn. När jag istället använder den

Klubba och böcker
naturvetenskapliga databasen Science in context ger samma sökning 400 träffar, sorterade på nyheter, vetenskapliga artiklar och bilder. När jag får fram min träfflista kan jag även sortera vidare på till exempel en särskild tidskrift, eller sortera artiklarna efter vilket år de publicerades.

Juridik
Jag vill veta mer om socialtjänstlagen och söker i databasen Zeteo. Jag skriver in ordet "Socialtjänstlag" i sökrutan och får totalt 7 161 träffar. Träffarna är uppdelade i kategorierna Författning, Förarbeten, Avgöranden och Myndighetspublikationer. Jag kan enkelt sortera dem i kategori och vilka årtal jag vill att min träfflista ska gälla. Om jag istället googlar på "Socialtjänstlag" får jag 15 900 träffar och det är betydligt svårare att på ett bra sätt sortera bland alla dessa träffar.

Om världens alla länder
Landguiden är en databas som innehåller fakta om världens alla länder. Den uppdateras dagligen, så jag kan vara säker på att få korrekt information. Jag provar att göra en sökning på "Ukraina" och får 149 träffar. Jag kan snabbt och enkelt välja mellan "Land eller område" och "Organisation eller konflikt". När jag googlar på "Ukraina" får jag 114 000 000 träffar och det är väldigt mycket information att gå igenom.

Hand under tecknad jordglob

Filtrera och avgränsa

Det finns även möjligheter att göra avancerade sökningar i formulär. Du kan fylla i ett eller flera sökfält, allt för att begränsa sökningen till just precis det specifika ämnesområde du vill veta mer om. Google och andra sökmotorer har visserligen också flera filtreringsmöjligheter, men mängden sökträffar blir fortfarande ofta enorm och källkritiken får du då själv stå för.

I många databaser går det att göra en enkel sökning och därefter bestämma ett antal parametrar för att filtrera ut exakt det material du vill ha tag på ur träfflistan. Exempel på avgränsningar bland sökträffarna kan vara vilket år du vill att artikeln ska vara utgiven, vilken källa du vill att materialet ska vara hämtat ur, om du vill att träffarna endast ska innehålla artiklar som finns i fulltext och så vidare.

Relevant, faktagranskat och aktuellt

En fördel med att söka i databaser är att databaserna ofta är inriktade på ett visst ämne, till exempel naturvetenskap, litteratur, samhällsvetenskap med mera. Det gör att du får en mindre mängd information att söka i och därmed också mer relevanta träffar på sin sökfråga.

OK-stämpel

Det material som läggs in i databaser är också faktagranskat av experter på området vilket borgar för att materialet är en säkrare referens än en sida på internet som i princip vem som helst har kunnat lägga ut. Ytterligare en fördel med databaser är att innehållet uppdateras kontinuerligt, så att du kan lita på att informationen du hittar är aktuell.

Om ord, romaner, släktforskning och annat

Vi har ännu fler databaser än de som nämns i exemplen här ovanför. Du kan hitta fakta om författare och recensioner av deras verk, material till dig som vill släktforska och för dig som behöver ett allmänt uppslagsverk abonnerar vi på Nationalencyklopedin i digital form på NE.se.

Du kan också läsa tidningar från hela världen, samma dag som de ges ut. Vissa av databaserna kommer du åt hemifrån med din egen dator genom att logga in på ditt användarkonto här på Minabibliotek. Andra databaser kan du nå från någon av bibliotekets datorer. På vår informationssida om databaser är de tydligt uppdelade.

Databaser på Umeåregionens bibliotek

Ta dig gärna en titt bland Umeåregionens biblioteks databaser. Logga in på ditt användarkonto här på Minabibliotek. Klicka dig fram till databaserna, prova att skriva in sökord och göra begränsningar av sökträffarna, prova avancerad sökning. Det är inte krångligare än att googla. Behöver du hjälp och vägledning får du gärna kontakta ditt bibliotek, så hjälper vi till.

Umeåregionens databaser hittar du här

Text: Annika Eriksson, Grubbebiblioteket
Bild: bioraven/Bigstock, Tidarat/Bigstock

Google – mer än en söktjänst

Skrivet av: Annika Winning

Google har vuxit enormt sedan starten och handlar idag om mycket mer än bara söka på webben. Här får du lära dig mer om vilka tjänster som sitter ihop och hur det fungerar bakom kulisserna på ditt användarkonto.

Internet filtreras för att passa dig

Skrivet av: Fredrik Ragnarsson

Information på internet personanpassas allt mer och mycket av det du idag hittar via sökmotorer och den reklam du ser styrs av ditt tidigare beteende. Lär dig mer om begreppet filterbubblan i vår artikel.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Annika Eriksson den 15 mars 2016