Från bokstäver till siffror

Efter ett sekel då böckerna sorterats efter bokstäver på svenska bibliotek kommer de istället att delas in efter siffror. Umeåregionens bibliotek har börjat byta klassifikationssystem från SAB till DDK.

Bild på färger och ämnen för DDK-klassning
Umeåregionens bibliotek är på väg att byta klassifikationssystem. Ett klassifikationssystem är till för att sortera böcker inom olika ämnesområden. Det påverkar också till viss del var i biblioteket boken står. Om du letar efter en bok om till exempel sömnad är det praktiskt om du, intill den bok du letar efter, hittar flera andra böcker i samma ämne.

En svensk sortering

Det system som använts på svenska folkbibliotek under det senaste seklet, kallas SAB-systemet, och bygger på kombinationer av bokstäver. Förkortningen SAB står för Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Du känner säkert igen att det står bokstäver längst ner på bokryggen på bibliotekets böcker: Hc står till exempel för svensk skönlitteratur och Qcca betecknar böcker om sömnad.

SAB-systemet bygger på svenska förhållanden och skapades i början av 1900-talet. SAB-systemet börjar bli gammalt och har svårt att spegla dagens globala samhälle. Därför tog Kungliga biblioteket, som samordnar de svenska biblioteken, ett beslut om att alla svenska bibliotek på sikt ska byta klassifikationssystem från SAB till Dewey, eller DDK, vilket står för Dewey decimalklassifikation.

Tanken är att alla svenska bibliotek så småningom ska ha samma system. Oavsett om du besöker ett folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- eller högskolebibliotek, sjukhusbibliotek eller något specialbibliotek, så ska det vara lätt för dig att hitta det du söker och fungera på samma sätt.

Ett handritat porträtt av Melvil Dewey
Dewey utbrett i världen

Deweysystemet skapades av Melvil Dewey i USA på 1870-talet. Systemet används på över 200 000 bibliotek i 135 länder och uppdateras kontinuerligt av en huvudredaktion i USA, som samarbetar med redaktioner över hela världen. Dewesystemet är, till skillnad från SAB-systemets bokstäver, uppbyggt av siffror.

I systemet finns tio huvudavdelningar från 000 till 900, att jämföra med SAB-systemets 25 huvudavdelningar. Under de tio huvudavdelningarna finns ytterligare tio underavdelningar.

Under en övergångsperiod kommer de båda klassifikationssystemen att finnas parallellt på ditt bibliotek. Men förhoppningsvis ska det inte innebära någon skillnad för dig som besökare. Tveka inte att be personalen om hjälp att hitta den bok du söker.

Bild ur en fullpost på Minabibliotek
Flera av Umeåregionens bibliotek har redan sorterat om sina böcker och andra ska snart börja. Här på Minabibliotek kan du ibland se att vissa titlar har både bokstäver och siffror som hyllsignum beroende på vilket bibliotek boken finns på.

Deweysystemets huvudavdelningar

000 Allmän kunskap
100 Filosofi och psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskap
400 Språk
500 Naturvetenskap
600 Teknik
700 Konst och fritid
800 Litteratur
900 Historia och geografi

Läs mer om DDK på Kungliga bibliotekets webbplats. Länk öppnas i nytt fönster.

Text: Annika Eriksson, Grubbebiblioteket
Illustration: Anna Sahlén, Minabibliotek och Wikimedia commons

San Franciscos HBTQ-bibliotek

Skrivet av: Christer Edeholt

Bibliotekarien Christer Edeholt åkte i juni 2013 till San Francisco för att studera stadens HBTQ+-kultur. Han besökte bland annat ett bibliotekscenter som specialiserat sig på att ta vara på stadens queera historia.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Annika Eriksson den 30 november 2015