En introduktion till samisk litteratur

Historiskt har det skrivits väldigt mycket om samerna: reseberättelser, folklivsskildringar och annat. Däremot har det inte skrivits särskilt mycket av samerna själva. Fram till långt in på 1900-talet.

sameflagga
Det finns en uråldrig samisk berättartradition, men den är muntlig. Jojken är kanske det mest kända exemplet på samiskt berättande. I den vävs myter och legender ihop med ritualer och ordlös sång.
 
Före år 1900 nedtecknades få jojkar på papper. Anledningen var att samerna inte hade något skriftspråk. Svenskar som kom i kontakt med jojken (främst nybyggare, präster och skollärare) begrep mycket sällan vad som sades.
 

Guldnasas njirozan-jojken

En som dock skrev ner en jojk redan på 1600-talet var sameprästen Olaus Sirma, verksam i Nordnorge. Han nedtecknade Guldnasas njirozan, en jojk om en mans längtan till sin kvinna. Avslutningsstrofen, översatt till norska:
 
Om eg berre kunne få
ein glytt av ho som eg har kjær,
skund deg, Guldnasas, mi vesle simle,
ser du auga hennar, du?
 

Ökad produktion

År 1910 kom samen Johan Turis bok Muitalusat sámiid birra (senare i svensk översättning En bok om samernas liv). Författaren härstammade från Kirunatrakten, och hans bok är rik på berättelser och texter om samiskt folkliv.
 
Sedan blev det ganska tyst igen. Den samiska litteraturen låg kvar i sin vagga. Men på 1970-talet växte ett starkt intresse för samiskt berättande fram, inte minst på universiteten. Plötsligt kom det ut en rad samiska diktsamlingar och andra böcker.
 
Det här var ett mönster som gick igen bland ursprungspopulationer i hela världen. De undantryckta folken gjorde nu sina röster hörda efter sekler av tystnad.
 

Utsi och Valkeapää

Två av de mest kända författare som under 1900-talet kommit från Sápmi är Paulus Utsi och Nils Aslak Valkeapää.
 
Paulus Utsi (1918-1975) var poet och skrev på en blandning av nord- och lulelapsk dialekt. Här ett par strofer ur en av hans dikter som översatts till svenska, Strandlös strand.
 
Jag förstår ingenting
Själen är nedtryckt
Se dig omkring!
Hela boplatser är borta
 
Främlingar har dränkt dem
Deras behov är gränslöst
 
Står vid en strand
En strandlös strand
Se dig omkring!
 
Gamla stränder finns inte mer
Främlingar har tagit dem
Deras behov är gränslöst
 

Världens kändaste same

Nils Aslak Valkeapää (1943-2001), även kallad Áilluhas, har beskrivits som världens mest kände same. Han var inte bara författare utan även musiker och konstnär. Hans första bok, Tereveisia Lapista pamfletti (CSF_LookUpDocumentId_(1974), på engelska: Greetings from Lappland), är en stridsskrift mot alla fördomar och det förtryck som funnits mot samer i historien.
 
För Beaivi, áhcázan (på svenska: Solen, min far) fick Valkeapää Nordiska rådets litteraturpris 1991.
 

Samisk litteratur på 2000-talet

Härom året fick författaren Ann-Helen Laestadius uppmärksamhet för sin ungdomsroman Sms från Soppero. Den handlar om hur samiska ungdomar förhåller sig till sin identitet i dag.
 
Men fortfarande är den samiska litteraturen till kvantitet mycket blygsam, trots ökningen sedan 1970-talet. År 2008 beslutade Sametingens kulturråd att göra en särskild satsning på samisk litteraturutgivning.

 
Text: Örjan Westberg, Minabibliotek.se
 
 

Visste du att:

Samerna är ett av världens ursprungsfolk. Enligt FN:s definition är ursprungsfolk ”folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område som landet tillhör, vid tiden för erövring, kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser.”

Samerna lever i norra Skandinavien och på Kolahalvön, i ett område de kallar Sápmi. Det beräknas finnas 60 000-80 000 samer i världen, varav omkring 20 000 bor i Sverige.

Det samiska språket är indelat i två huvudgrenar, nordsamiska och sydsamiska. Skillnaden dem emellan är ungefär lika stor som mellan svenska och isländska. Det finns också en stor mängd samiska dialekter. Dit hör lulesamiska och östsamiska.

Samernas traditionella näringar är jakt, fiske och renskötsel. I dag arbetar omkring 2000 samer i Sverige som renskötare. De är indelade i 33 samebyar, från Idre i söder till Könkämä i norr.

År 1993 öppnade Sametinget som ska tillvarata samernas intressen. Sametinget är dels en statlig myndighet som förvaltar statliga medel. Dels består sametinget av ett parlament där representanter för olika samiska partier debatterar och röstar som i vanliga parlament. Det svenska Sametinget ligger i Kiruna.

Samiska veckan (Ubmejen biejvieh) i Umeå firade tio år 2009.

 

Länkar:

Om samisk litteratur på Sametingets webbplats.

Om samisk litteratur på Samer.se.

 1. En bok om samernas liv

  Av: Turi, Johan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Samer
  Finns som: Bok
 2. Muitalus sámiid birra

  Av: Turi, Johan
  Språk:
  Nordsamiska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Samer
  Finns som: Bok
 3. Dikter

  Av: Utsi, Paulus
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1970
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från finsk-ugriska och altaiska språk
  Finns som: Bok
 4. Följ stigen

  Undertitel: texter 1941-1974
  Av: Utsi, Paulus
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 5. Greetings from Lappland

  Undertitel: the Sami - Europe's forgotten people
  Av: Valkeapää, Nils-Aslak
  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Samer
  Finns som: Bok
 6. Vidderna inom mig

  Av: Valkeapää, Nils-Aslak
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 7. Beaivi, áhčážan

  Av: Valkeapää, Nils-Aslak
  Språk:
  Nordsamiska
  Publiceringsår: 1988
  Klassifikation: Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 8. Eanan, eallima eadni

  Undertitel: music for the book Beaivi áhcázan
  Av: Valkeapää, Nils-Aslak
  Språk:
  lno
  Publiceringsår: 1989
  Klassifikation: Musikinspelningar: visor
  Finns som: Musik, kassett
 9. Solen, min far

  Av: Valkeapää, Nils-Aslak
  Språk:
  Svenska Norska Nynorsk Nordsamiska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från finsk-ugriska och altaiska språk
  Finns som: Bok
 10. SMS från Soppero

  Av: Laestadius, Ann-Helén
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 11. Skuggrädsla

  Av: Wennström, Annica
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 1. SMS från Soppero

  Av: Laestadius, Ann-Helén Tipsat av: Eva Conradzon

  Eva Conradzon, samordnare av Samiska veckan i Umeå, tipsar om en bok om en ung samisk tjej.

 2. Skuggrädsla

  Av: Wennström, Annica Tipsat av: Bertine Pol Sundström

  Till nu hade han känt sig dubbelt så mycket som alla andra, nu kändes det som om det där dubbla inte var bra nog. Som om han varken var same eller svensk. Faktiskt som om han inte alls var dubbelt så mycket utan hälften så lite.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Örjan Westberg den 20 februari 2009