Bibliotekarie, 100 %. Utöver det löpande administrativa arbetet sysslar jag med inköp, barnbokmöten, biblioteksvisningar, bokpåsar till förskolor, arbetsplatsbibliotek, talböcker, Give me five. 

Tisdagar åker jag kvällstur 11.30 - 20.00, på onsdagarna är jag ute med bokbussen. Övrig tid befinner jag mig på kontoret.