Språkutveckling

Bokstart, språkstart, språkbad och bok på recept. Mer information om det och andra tips för att stimulera små barns språkutveckling finns här.

Träna på olika ljud och ord

 1. Språkbad

  För barn som behöver extra stöd att utveckla sitt språk kan ett språkbad vara en hjälp. De här bilderböckerna är extra bra för att stimulera barns språkutveckling.

 2. Bok på recept

  Barn kan behöva stöd i sin språkutveckling. Här finns tipslistor på böcker med färger, adjektiv, meningsbyggnad och mycket annat.

En bra start med böcker

 1. Bokstart i Umeå

  Innehåll

  Biblioteken erbjuder roliga och språkutvecklande aktiviteter för dig tillsammans med din bebis.

 2. Läs högt för små barn

  Artikel Skrivet av: Veronika Hägglund

  Att höra en vuxen läsa en spännande bilderbok om något intressant hjälper det lilla barnet att utveckla sitt språk. Läs högt ofta, läs överallt, läs det som passar just er. Ha roligt, tipsar Veronika Hägglund som arbetar med projektet Bokstart.

 3. Räven Tango hjälper till med små barns språkutveckling

  Artikel Skrivet av: Jenny Sandells

  Tack vare satsningen "Stärkta bibliotek" har räven Tango flyttat in på biblioteken i Vännäs. Där sysselsätter hen sig bland annat med att gå på yoga och lyssna på småbarnsböcker och ramsor.

 4. Bokstart i Nordmaling

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  I Nordmaling erbjuder biblioteket hembesök till alla kommunens sexmånaders bebisar. En ypperlig chans att ge alla barn en bra bokstart i livet.

Mer inspiration

 1. Boktips till förskolor

  Artikel Skrivet av: Anna Lindström, Anna Croné, Katarina Markström

  Listor för dig som arbetar med språk-, läs och skrivutveckling inom förskolan, med tips på böcker och andra resurser på biblioteken.

 2. Kapprumsbibliotek i Bjurholm

  Artikel Skrivet av: Ulrica Lidström

  Ulrica Lidström, barn-, ungdoms- och skolbibliotekarie i Bjurholm, skriver om hur biblioteket lånar ut böcker i förskolornas kapprum.

 3. Pedagogiska boklådor för förskolan

  Artikel Skrivet av: Maria Nordenback

  På Ålidhemsbiblioteket finns boklådor med pedagogiskt innehåll som förskolor kan låna. Lådorna har olika teman som utgår från de arbetsområden som förekommer inom förskolan.

 4. Temaryggsäckar

  Innehåll

  För förskolepedagoger finns temaryggsäckar att låna på Nordmalings bibliotek.

Bildpuff: Lopolo, Bigstock