Slutet på historien

Det är upplagt för en dramatisk final på "Det stora århundradet".

Jan Guillou knyter här ihop säcken på sitt respektingivande roman-projekt om 1900-talet. Serien, som inleddes med boken Brobyggarna, avslutas nu nio år senare, med tionde och sista boken: Slutet på historien.

Vid ett nytt vägskäl

Vi är nu framme på 1990-talet. Berlinmuren har fallit, Kalla kriget är över och världen står vid ett nytt vägskäl. Sverige befinner sig i ekonomisk kris. Främlingsfientligheten ökar och ett populistiskt högerparti tar plats i riksdagen.

Eric Letang har bråda dagar på sin advokatbyrå, när han får ett lika plötsligt som oväntat besök av onkel Harald. Den gamle SS-officeren har återvänt till Sverige från sin exil i Argentina och han vill ha Erics hjälp i ett angeläget ärende med historiska kopplingar som rör hela släkten.

Erics partner, Katarina Palm, sitter i riksdagen för Socialdemokraterna och tillhör de tongivande i partiet. Privatiseringar och New Public Management tycks vara det allenarådande svaret på de utmaningar Sverige står inför och partitoppen låter sig hänföras av denna högersväng. Systemskiftet omfamnas inte av Katarina och hennes ställning i partiet blir alltmer ohållbar. Det är upplagt för en dramatisk final på "Det stora århundradet".

Våra texter