Skolbibliotek i Holmsund och Obbola

Biblioteken i Holmsund och Obbola är kombinerade folk- och skolbibliotek och har tät kontakt med områdets skolor och förskolor.

Holmsund

Storsjöskolan är en 4-9-skola och finns i Trion. I samma byggnad finns Holmsunds bibliotek som är både folkbibliotek och skolbibliotek. 

Skärgårdsskolan är F-3-skola. Där finns ett skolbibliotek.

Obbola

Obbolaskolan är en F-9-skola. I skolbyggnaden finns Obbola bibliotek som är både folkbibliotek och skolbibliotek.