Självpublicering eller förlag?

Om du har skrivit en bok som du vill att andra ska läsa finns det numera olika sätt att gå tillväga. De traditionella bokförlagen, eller självpubliceringssajter.

Bok
Det är många som drömmer om att skriva och sprida en egen bok. Idag är den drömmen möjlig för alla - tack vare de självpubliceringssajter som finns.
 
På en sajt som Vulkan.se eller andra bokförlag enligt principen Print on demand erbjuds skribenten olika möjligheter för sin bok. Du kan välja vilket papper den ska tryckt på, hur omslaget ska se ut, om eventuella färger ska tryckas i färg eller svartvitt.
 
Själva principen går ut på att det är köparen, inte författaren, som står för kostnaden.
 

Verktyg för publicering

När manuskripten är inladdade fungerar det som i en vanlig bokhandel på nätet. Kunden kan läsa lite om boken och eventuellt beställa den. Därefter trycks boken upp och skickas till beställaren.
 
Sajterna är ett verktyg för publicering och alltså inga bokförlag i traditionell mening. Här finns inga förlagsredaktörer som kan refusera eller korrekturläsa manuskript, även om några sajter erbjuder tjänster som exempelvis korrekturläsning och lektörsutlåtande mot en kostnad. Författaren är alltså både upphovsman och utgivare.
 

Hot eller möjlighet?

När tjänsten vulkan.se lanserades i Sverige hösten 2007 höjdes oroade röster om att marknaden nu skulle översvämmas av dålig litteratur. Andra beskrev det som en kulturrevolution och en utveckling av demokratin där det är köparna och inte en liten klick förlagsredaktörer som bestämmer vad som är läsvärt och inte.

Idag har de kritiska rösterna tystnat och från förlagshåll har man börjat betrakta tjänsterna mera som ett komplement till den traditionella förlagsutgivningen.

Begreppet författare

När blir man egentligen författare? Skribenter brukar beskrivas som ”författardebutant” när ens första bok givits ut av ett bokförlag och ”författare” när man fått två titlar utgivna av ett bokförlag och därmed uppfyller kriterierna för inträde i författarnas och översättarnas fackliga organisation Sveriges Författarförbund.

Med de nya självpubliceringssajterna blir de traditionella begreppen knepiga. Vem bestämmer när man kan kalla sig författare? Är det tillräckligt att ha publicerat sig på en självpubliceringssajt eller måste du ha blivit ”godkänd” av en förlagsredaktör på ett bokförlag? Eller är det kanske marknaden som bestämmer så att ett visst antal läsare måste ha läst ens böcker, och i så fall, hur många då? Eller måste ett visst antal läsare ha tyckt om boken?

Ett kriterium kan kanske vara att en författare måste kunna leva på sitt författarskap, men i så fall skulle inte många kunna titulera sig författare idag. Och kanske är det lite upp till var och en att avgöra. Känner man sig som en författare så är man väl det också!

Text: Monica Strandberg Johansson, Ersbodabiblioteket, och Jenny Eklund, minabibliotek.se.
 

Självpubliceringssajter:

Vulkan.se
Books on demand
Läs mer om Print-on-demand på Wikipedia

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Monica Linell den 11 september 2008