Jag är bibliotekarie och arbetar med katalogisering och katalogfrågor för Umeåregionens bibliotek. Jag har också informationspass på Stadsbiblioteket i Väven.