Du träffar mig oftast vid utlåningsdisken där jag jobbar med många olika uppgifter.
Dessutom ansvarar jag för fakturahanteringen här på biblioteket. Tidskrifterna ligger också under mitt ansvarsområde.