Sagostunder på flera språk

Välkommen till sagostunder på flera olika språk. Under hösten blir det sagor på arabiska, somaliska, finska och flera andra språk på tre bibliotek i Umeå. Alla barn från 3 och uppåt är välkomna med sina vuxna.

Tillsammans med pedagoger från Umeå kommuns kompetenscentrum för flerspråkighet, bjuder tre bibliotek i Umeå in till sagostunder i höst.

På Ersbodabiblioteket, Ålidhemsbiblioteket och Umeå stadsbibliotek blir det sagor på somaliska, svenska, kurdiska, arabiska, tigrinja, spanska och finska. Det är olika tider och olika språk på de tre biblioteken, läs mer här nedanför.

Puffbild: Aveol/Bigstock

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: ADM\asazet den 19 september 2016