Rivningen av Vännäs bibliotek

I och med rivningen av det gamla biblioteket fick centrala Vännäs ett nytt utseende. Vad kommer att hända nu? Och hur går ett så stort rivningsprojekt egentligen till? Här kommer svaren.

Foto av det gamla biblioteket i Vännäs tagen från andra sidan gatan. Foto: Per Ericsson
Rivningen av det gamla biblioteket i Vännäs - eller Överingenjören, som var namnet på fastigheten - är en spännande historia. Per Ericsson, en av projektledarna på samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF, berättar att han aldrig varit med om ett mer komplicerat rivningsprojekt och att telefonen gick varm under de sex månader våren och sommaren 2018 när rivningen genomfördes.

Beslut om rivning

Delar av huset byggdes i början av 1900-talet. En tillbyggnad gjordes under 1940-talet, och olika anpassningar har gjorts under åren när nya verksamheter kommit till. Biblioteket flyttades in i huset 1969-1970.

Beslutet att riva huset togs 2017. Det bedömdes vara i så dåligt skick att det skulle bli för dyrt att renovera. Hösten 2017 togs det in anbud för rivningen, och ett företag fick sedan uppdraget. Kommunen gjorde en del andra förberedelser också. Man ansökte om tillstånd att riva skyddsrummet i källaren hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket är väldigt svårt att få idag, och beviljas bara när hela byggnaden som skyddsrummet finns i ska rivas.

Det gjordes också en miljöinventering för att hitta eventuella miljöfarliga material, vilket är ett standardförfarande vid större rivningsprojekt. I miljöinventeringen hittades asbest och annat miljöfarligt avfall, något som räknades in i anbudet som låg på 1,2 miljoner kronor. Kommunen sa även upp hyresgästerna i de lägenheter som var bebodda.

Miljöfarliga material upptäcktes

Bild från baksidan av det till hälften rivna biblioteket i Vännäs. Foto: Maria Sidebo

Anbudsförfarandet drog ut på tiden eftersom en annan firma överklagade beslutet, så rivningen kunde inte startas enligt planerna utan kom igång i april 2018. När rivningen till sist kom igång dröjde det inte länge förrän miljöfarliga material hittades på ställen utöver de som kommit fram i miljöinventeringen. Per Ericsson berättar att när sådant händer, gör rivningsfirman så kallade ändrings- och tilläggsarbeten som ska meddelas till SBF eftersom de inte ingår i anbudet utan kostnaden betalas av kommunen.

Limmet under golvmattorna innehöll inte asbest, men under mattor och golv hittades ett äldre golv, där golvmattorna var kvar. När limmet analyserades visade det sig innehålla asbest. Det upptäcktes också att det fanns blåbetong under fasaden, som bestod av putsat tegel. I miljöinventeringen hade ingen radon hittats i betongen i källaren, men det visade sig att betongen i väggarna innehöll radon och måste saneras på rätt sätt. Kostnaderna steg och tidsschemat sprack samtidigt som sommaren och semestrarna kom närmare.

Omfattande sanering

Det största avbrottet kom när kallvinden skulle tömmas. Den var full med sågspån, och det gick en stor ventilationskanal genom hela vinden. När kanalen skulle tas bort upptäcktes att den var lagd ovanpå äldre kanaler av eternit. De var trasiga på vissa ställen, och det fanns en risk att asbest läckt ut i sågspånslagret. Då kallades Arbetsmiljöverket in.

Foto av två personer iförda skyddsdräkter som står utanför den halvt rivna byggnaden. Foto: Maria Sidebo

Hela kallvindens innehåll blev klassat som miljöfarligt avfall, och en firma som specialiserat sig på sanering anlitades. Vinden fick plastas in och beläggas med undertryck, och alla som arbetade fick använda skyddsutrustning. Saneringsfirman hade med sig gigantiska sugar för att få undan sågspånet och ett tag såg det ut som i en amerikansk science fiction-film när man hittat ett rymdskepp.

Men sedan då? Ja, då hittades asbest i kakel och klinkerfogar på toaletter och i duschrum. Det visade sig att när miljöinventeringen gjordes undersöktes bara vissa väggar. Och även om en vägg var okej kunde det finnas asbest i en fog på en annan vägg i samma badrum! Då kom Arbetsmiljöverket tillbaka, och beslutade att alla ytor skulle behandlas på samma sätt – det vill säga alla badrum måste plastas in, ha undertryck och luftslussar och saneras av saneringsfirman.

Utvändig rivning

För den utvändiga rivningen byggdes en ramp för att grävmaskinen skulle nå ända upp. Arbetet gick ändå ganska långsamt, så en särskild maskin hyrdes in från en annan firma, en så kallad högrivare. Eftersom fler eternitkanaler ingjutna i betong i huset hittats fanns särskilda bestämmelser att endast en person åt gången fick arbeta på området, och det pågick en ständig vattning för att det inte skulle spridas damm.

Men arbetet blev inte klart före semestrarna. För att rivningsområdet skulle få vara ifred under sommaren fick området inhägnas ännu mer, och en körbana på Umevägen stängdes av. För det behövdes tillstånd från olika myndigheter och en omdragning av busslinjerna.

Framtiden för tomten

Efter semestern fortsatte rivningen, med en sista överraskning: när sulan (källargolvet) togs bort var det ett stort hål i marken. Vad det berodde på har inte kunnat avgöras, kanske att det någon gång funnits ett vattendrag just där som letts om eller bara lämnat ett hål. Det fylldes igen och all betong togs bort så att det ska gå att bygga nytt på marken.

Foto av platsen där det gamla biblioteket i Vännäs stod, numera en parkering. Foto: Per Ericsson

När rivningen var klar kördes det in material så att lutningen från Umevägen inte skulle bli så brant. Det som återstår nu är att snygga till kanterna. Sedan är det läge att fundera över vad tomten ska användas till i framtiden, Det som diskuteras från kommunens håll är en kombination av bostäder och affärsytor, men det måste vara ekonomiskt hållbart. Ett eventuellt bygge är flera år bort, tror Per Ericsson. Under tiden får Vännäsborna använda tomten som parkering.

Kostnaden blev förstås mycket högre än beräknat. Slutnotan gick på 4,2 miljoner kronor, alltså tre miljoner mer än anbudet låg på. Grannarna är nog glada att arbetet är så gott som klart, och kanske kan man höra en suck av lättnad från SBF.

Våra texter

 1. Ödehus och spår av liv

  Skrivet av: Hans Millgård

  Ödehus och rivna byggnader vittnar om urbanisering och vår alltmer accelerande kultur. Hans Millgård tipsar om några böcker som skildrar spåren av vårt samhälle.

 2. Arkitektur som syns

  Skrivet av: Annika Winning

  I tidningarna och på webben har vi fått ta del av både ritningar och modeller av hur den nya så kallade Kulturväven i Umeå kommer att se ut. Spektakulära byggnader är en trend i hela världen och det finns även andra byggnader än kulturhus som sticker ut.

 3. Jubileumshelg på Vännäs bibliotek

  Skrivet av: Jenny Sandells

  Vännäs bibliotek har firat sin 100-årsdag hela hösten 2017. I mitten av november hölls en fullspäckad avslutning för 100-årsfirandet.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Maria Sidebo den 2 maj 2019