Rätten till lättja

Politisk skrift om arbete, fritid och mänsklig utveckling från 1883.

Rätten till lättja är en politisk skrift av den anarkistiska socialisten Paul Lafargue. Den är utgiven 1883 och riktar sig egentligen mot arbetarrörelsen och dess misslyckandet att befria mänskligheten från arbete. Paul Lafargue menar att fritiden kommer att möjliggöra en konstnärlig och andlig, även om han inte skulle använda just det ordet, utveckling för människan.

Ännu aktuell

Och visst önskar vi väl alla oss mer fritid? Visst finns det en poäng i att vi som människor växer och mår bättre när vi har tid för umgänge, att koppla av och att njuta av livet?

Fortfarande är det sällan det talas om den värdeförskjutning som skett, där arbetarna kräver rätt till arbete istället för rätt till mer fritid, och därför känns denna lilla bok ändå aktuell. Att den nu ges ut i nytryck har givetvis att göra med diskussionen kring den kommande automatiseringen som även på Paul Lafargues tid diskuterades.

Vill du läsa boken som ett tidsdokument så fungerar det också. Paul Lafargues levnadsöde är både tragiskt och gripande och i Sven-Eric Liedmans efterord ges en kort beskrivning av denna revolutionär som gifte sig med Karl Marx dotter, förlorade tre barn och med glatt humör begick självmord tillsammans med sin fru.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Tommy Bildström den 26 juni 2018