Glada siffror för Umeåregionens bibliotek

Vännäs kommun lånar ut flest tryckta böcker per invånare i hela landet. Vindeln och Nordmalings kommuner ökar sin utlåning av barnböcker betydligt, medan Bjurholm har procentuellt flest aktiva låntagare per invånare.

Tårta med Umeåregionens bibliotekssamarbetes logotyp
I mitten på maj släppte Kungliga biblioteket sin sammanställning över bibliotekens statistik för 2023. För Sverige i stort ökar antalet fysiska utlån jämfört med föregående år, men är inte tillbaka på nivåerna som rådde före pandemin.

E-böcker och antal besök ökar

Antalet e-lån ökar markant (med 8 procent) och e-medierna på biblioteken ökar i antal samtidigt som tryckta böcker totalt blivit färre. Antalet e-lån av det totala antalet lån som görs är dock lägre i Umeåregionen jämfört med i Sverige i stort. 

Biblioteken i landet har minskat i antal över en flerårsperiod, även om det 2023 endast skedde en marginell förändring jämfört med året innan. Besöken ökar jämfört med 2022, men har fortfarande långt kvar till siffrorna före pandemin. Skillnaden är drygt 14 miljoner besök.

Vännäs toppar statistiken

Statistiken för hela Västerbotten är bättre än riksgenomsnittet och för Umeåregionens bibliotek visar den positiva siffror. Vännäs kommun toppar statistiken i landet för antal fysiska lån per invånare med 11,7. Det är mer än det dubbla jämfört med riksgenomsnittet på fem fysiska lån per person och år. 

27 procent av Västerbottens befolkning (74 533 personer) är aktiva låntagare (jämfört med riksgenomsnittet på 25 procent). I Bjurholm är siffran 32 procent, vilket gör kommunens invånare till de mest biblioteksaktiva i Umeåregionen.

Ökad utlåning för barn

Vindeln har ökat sin utlåning av barnmedier med 42 procent och Nordmaling med 25 procent. Umeå ökade antalet besökare med tio procent och antalet aktiva låntagare med åtta procent. 

Siffrorna för Robertsfors är överlag lite mindre glada, men med vattenskadade lokaler och ett bibliotek som tvingades hålla stängt i perioder blir det svårt att sätta besökarrekord. Robertsfors siffror för utlån av barnmedier ökade dock med åtta procent. 

Här hittar du Kungliga bibliotekets rapporter och statistik och via webbplatsen Bibstat går det att skapa egna rapporter. 

Våra texter

  1. Vännäs är bäst på att låna ut böcker

    Skrivet av: Anna Sahlén

    Hög kvalitet på bokbeståndet, närhet till biblioteken, låga trösklar för besökarna, en personal som trivs och hemtrevliga lokaler kan vara några av framgångsfaktorerna.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 19 juni 2024