Polardrömmars höga pris

Polardrömmen har lockat många, men priset har varit högt.

Drömmen om att utforska polarområdena har lockat många genom århundradena. Ära och berömmelse har väntat dem som lyckades i sina uppsåt; ofattbara vedermödor och död i ett mörkt och kallt ishelvete har varit ett lika vanligt resultat av resan.

Italienare, engelsmän, amerikanare, ryssar och skandinaver har satt igång storstilade expeditioner ut i det okända, ofta i en märklig blandning av vetenskaplig upptäckariver och nationalistisk fåfänga.
 
Det mesta har provats: några få deltagare eller tusentals, transporter till fots, med skidor, hundsläde, häst, båt, ballong, på drivis.
 
Polardrömmars höga pris - historiska äventyr i Arktis och Antarktis av Annagreta och Eric Dyring berättar om ett stort antal expeditioner, utförda under de senaste 300 åren. Det är en sammanfattad polarforskningshistoria, välskriven och med fina illustrationer och kartor. Det är berättelser om äventyr, mod och umbäranden i okända landområden. Boken tilltalar säkert historie- och geografiintresserade.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mats Enarsson den 8 september 2008