Personuppgifter

Information om hur biblioteken behandlar dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor.

Först kommer en mer lättläst text. Längre ner på sidan finns den längre, juridiska texten.

Insamling av personuppgifter

Umeåregionens bibliotek sparar personuppgifter om dig när du skaffar bibliotekskort, när du registrerar dig på vår webbplats Minabibliotek.se och när du bokar datorer eller grupprum.

De uppgifter som behandlas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-post
 • Användarnamn

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister.

Kakor (cookies)

På webbplatsen Minabibliotek.se använder vi kakor, eller cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator för att göra webbplatsen användbar för dig. Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av dem i din webbläsares inställningar.

Om du vill logga in, låna om eller reservera böcker måste din webbläsare spara cookies.

Användning av personuppgifter

Biblioteken använder dina personuppgifter för att:

 • Administrera lån, reservationer, bokningar och nedladdning av e-böcker.
 • Kontakta dig vid påminnelser om försenade lån, uthämtning av reservationer och vid eventuella skulder.

Säkerhet kring personuppgifter

Biblioteket vidtar olika åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer och servrar som används finns i en säker datamiljö. All kommunikation över internet sker krypterat.

Uppgifter om en enskild persons lån, reservationer och användning av informationsteknik i biblioteket omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Det innebär att sekretess gäller kring dessa frågor och att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka, om du inte begärt att de ska sparas. Då sparas de i tio år.

Utlämnade till tredje part

För att Umeåregionens bibliotek ska kunna leverera digitala tjänster har vi skrivit avtal med våra externa systemleverantörer. Biblioteken har tecknat avtal med dessa leverantörer för att kunna vara säkra på att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Lagring av personuppgifter

Biblioteken sparar dina personuppgifter så länge du finns kvar som låntagare.

Du har rätt att be att dina uppgifter raderas, men då måste du lämna tillbaka sådant som du har lånat och betala eventuella avgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Kontakta något av biblioteken i Umeåregionen om du vill att vi ska ta bort dina uppgifter eller om du vill ha ett utdrag på dina uppgifter.

Så behandlar vi dina uppgifter

Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens bibliotek. Uppgifter om lån och reservationer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt.

Uppgifter om dina lån raderas när du lämnar tillbaka det du har lånat, med undantag för lån av talböcker, lån via Boken kommer och lantbrevbäring. De sparas i tio år.Personuppgifter

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från SPAR, Statens personadressregister.

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Den nämnd i kommunen som biblioteksverksamheten lyder under är personuppgiftsansvarig. Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att kunna administrera lån, reservationer och eventuella skulder, samt för att kunna komma i kontakt med dig. Den lagliga grunden är det avtal som upprättas i och med att du skaffar bibliotekskort och därmed accepterar lånereglerna.

Dina uppgifter sparas så länge du har ett bibliotekskort. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har sparat om dig, rätt att begära ändring eller begränsning och rätt att få dem raderade, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade. Ta kontakt med ditt bibliotek om du vill göra något av detta.

De personuppgifter vi behandlar delas med övriga kommuner i Umeåregionen, samt med Axiell Sverige, det företag som tillhandahåller bibliotekssystemet. Vi har tecknat avtal med Axiell Sverige för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt. Dina uppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt Offentlighetsprincipen.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig nämnd och kontaktuppgifter till dataskyddsombud i kommunerna finns nedan. 

Kontaktuppgifter

Bjurholm

Ansvarig nämnd: Kultur och utbildningsnämnden.
E-post: kommunen@bjurholm.se

Nordmaling

Ansvarig nämn: Kommunstyrelsen
E-post: dataskyddsombud@nordmaling.se

Robertsfors

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
E-post: dataskyddsombud@robertsfors.se

Umeå

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
E-post: dataskyddsombud@umea.se

Vindeln

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
E-post: dataskyddsombud@vindeln.se

Vännäs

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
E-post: dataskyddsombud@vannas.se

 1. Låneregler

  Här finns de låneregler som gäller för våra bibliotek. Du hittar även länkar till låneregler på olika språk.

På andra språk